Partnerstwo Wschodnie zostało zainicjowane w 2009 r. Celem projektu jest promowanie stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej między UE a sześcioma krajami partnerskimi: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. 

Łączna powierzchnia wschodnich krajów partnerskich wynosi około 1 miliona km² , to jedna czwarta powierzchni całej UE. Na tym terenie żyje prawie 73 miliony ludzi. Dla porównanie populacja całej UE to 510 milionów osób.

Największym państwem wśród krajów partnerskich jest Ukraina. Powierzchnia kraju naszych wschodnich sąsiadów zbliżona do obszaru Francji, największego państwa członkowskiego UE. Populacja Ukraińców zbliżona jest do populacji Hiszpanii. Każdy wschodni kraj partnerski ma przeciętnie młodszą populację niż w UE, a średni wiek wynosi od 30,9 lat w Azerbejdżanie do 39,6 lat na Białorusi. Dla porównania średni wiek w UE to 42,6 lat.

Wymiana handlowa UE

Eksport UE do wschodnich partnerów zdominowany jest przez towary przemysłowe, podczas gdy import do UE to głównie produkty podstawowe, w szczególności surowce i energia.

Według danych Eurostatu w 2016 r. wartość unijnego eksportu towarów do partnerów wschodnich wyniosła 28 mld euro, a importu 26 mld euro. W rezultacie w 2016 r. Wspólnota odnotowała nadwyżkę handlową w wysokości 2 mld euro. W 2016 r. Sześciu partnerów wschodnich łącznie stanowiło 1,6 proc. całkowitego handlu towarami poza UE, podobnie jak Meksyk, 13. najważniejszy partner handlowy UE.

Partnerstwo Wschodnie - UE