Kowalczyk, który był gościem " Sygnałów Dnia" w Polskim Radio zauważył, że projekt ordynacji jest skomplikowany i podlega wielu konsultacjom i uzgodnieniom.

"Kilka, kilkanaście tygodni mogą potrwać te uzgodnienia. Jeśli pojawią się różnice zdań, to może to potrwać jeszcze dłużej" - ocenił.

Pod koniec października br. resort finansów opublikował na swojej stronie internetowej projekt nowej Ordynacji podatkowej, ustawy ją wprowadzającej oraz projekty 42 rozporządzeń do nich.

Reklama

Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel mówił PAP, że nowej Ordynacji podatkowej przyświecają dwa zasadnicze cele. Pierwszy, to przywrócenie zaufania w relacjach organów podatkowych i podatników. Wyjaśnił, że chodzi o to, by w poczuciu podatników stosunki te nie przypominały relacji kata i ofiary, a w przypadku urzędników - policjanta i złodzieja. "Brak zaufania między podatnikami i urzędnikami to obecnie jeden z najważniejszych problemów. Chcemy umożliwić im rozmowę, przywrócić zaufanie w relacjach urzędnik-podatnik" - podkreślał.

Dodał, że drugi cel to zmniejszenie kosztów postępowania podatkowego. Jego zdaniem w wielu przypadkach pobór podatków jest za drogi - czasami dochodzi do takich paradoksów, że dochód z podatku jest niższy od kosztów ponoszonych w związku z jego ściągnięciem.

Na początku listopada MF w odpowiedzi na pytania PAP podało, że prof. Etel przekazał w październiku br. wiceministrowi finansów Pawłowi Gruzie projekt Ordynacji podatkowej z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji oraz projekt ustawy wprowadzającej ustawę Ordynacja podatkowa z uzasadnieniem, a także projekty aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla proponowanych regulacji.

"Projekty aktów normatywnych, w pierwszej kolejności zostaną poddane uzgodnieniom wewnątrzresortowym - w ramach służb administracji podatkowej oraz na poziomie centralnym w Krajowej Administracji Skarbowej i w Ministerstwie Finansów" - napisano. Uzgodnienia zewnętrzne i konsultacje publiczne będą mogły nastąpić - zgodnie z regulaminem pracy Rady Ministrów - po zakończeniu konsultacji wewnątrzresortowych.

"Ze względu na wagę treści zawartej w projektach aktów normatywnych, a w szczególności na proponowane nowe rozwiązania w ogólnych przepisach prawa podatkowego, konsultacje wewnątrzresortowe będą musiały potrwać kilka miesięcy. Komisja będzie uczestniczyła w każdym etapie prac legislacyjnych, a przede wszystkim będzie wyjaśniała z MF zasadność poszczególnych rozwiązań" - zapewniło MF.

>>> Czytaj też: PKB wzrósł o 4,9 proc. GUS podał szacunki za III kw. 2017 r.