Zysk netto Archicomu wzrósł r: r do 32,21 mln zł w III kw. 2017 r.Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Archicom odnotował 32,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 29,54 mln zł wobec 8,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,19 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 66,11 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 46,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 24,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 175,98 mln zł w porównaniu z 123,12 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy po trzech pierwszych kwartałach wyniosły 176 mln zł i były wyższe o 43% od 123,1 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2017 r. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła 31,5% i była wyższa ponad 2 pkt proc. od marży brutto osiągniętej w I-III kw.2016 r. Wpływ na marże notowane przez spółkę ma struktura przekazań w danym okresie i większa liczba odbieranych przez klientów mieszkań na projektach charakteryzujących się wyższą marżowością. Archicom wypracował 47,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto [ogółem], który był wyższy o 93,5% od 24,4 mln zł w I-III kw. 2016 r, podano także." - czytamy w komunikacie.

Grupa sprzedała od początku roku łącznie 1 502 lokale i tym samym osiągnęła cel sprzedażowy w całym 2017 r., który po przejęciu udziałów w mLocum wynosił ok. 1 450 mieszkań. 816 mieszkań zostało przekazanych klientom do 24 listopada 2017 r., podano także.

"Rok temu zapowiadaliśmy, że chcemy sprzedać ponad 1000 mieszkań i rozpocząć pierwszą inwestycję poza Wrocławiem. Jak widać rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. W 2017 r. sprzedaliśmy już ponad 1 500 lokali i osiągnęliśmy zakładany na ten rok cel sprzedażowy, który dwukrotnie podwyższaliśmy. Zakup mLocum umożliwił nam natomiast rozpoczęcie działalności na kilku nowych rynkach i pozytywnie wpłynął na wyniki sprzedaży. Niezmiennie sprzyja nam dobra sytuacja na rynku mieszkaniowym i koniunktura gospodarcza. Mamy bogatą, zdywersyfikowaną ofertę mieszkań, dlatego optymistycznie patrzymy na końcówkę roku. Już teraz możemy powiedzieć, że będzie to dla nas kolejny rekordowy rok" - powiedziała prezes Dorota Jarodzka-Śródka, cytowana w komunikacie.

Oferta mieszkaniowa Grupy na 24 listopada 2017 r. to około 2 000 mieszkań dostępnych w projektach mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 46,37 mln zł wobec 38,57 mln zł zysku rok wcześniej.

W odrębnym komunikacie Archicom podał, że według skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2017, wysokość wskaźnika długu netto wynosi 0,28x.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Archicom sprzedał 942 mieszkania w 2016 r., co oznacza wzrost o 54% r/r. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)