Marvipol

Marvipol Development jest zainteresowany kolejnymi inwestycjami w segmencie magazynowym, poinformowała spółka podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez ISBnews. W ubiegłym tygodniu spółka informowała, że spodziewa się, iż w ciągu najbliższych kilku miesięcy podwoi liczbę realizowanych inwestycji magazynowych wobec czterech obecnie. "Stawiamy na inwestycje zlokalizowane przy autostradach i największych aglomeracjach Polski. Z kilku analizowanych obecnie projektów trzy są zlokalizowane w rejonie Warszawy. Mamy potencjał, aby w ciągu pół roku podwoić skalę działalności w tym segmencie (mierzoną budowaną powierzchnią magazynową)" - napisali przedstawiciele spółki na czacie.

>>> Zobacz też rekomendacje   

ZUE

Oferta ZUE została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: "Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane", podała spółka. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty to 330,1 mln zł, podano także. >>>> 

- Oferta ZUE została uznana przez PKP Polskie Linie Kolejowe jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn.", podała spółka. Wartość netto złożonej przez spółkę oferty to 40,2 mln zł, podano także. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła ze stroną społeczną porozumienie, na mocy którego wypłaci zawieszone wcześniej świadczenia na rzecz pracowników w wysokości ok. 350 mln zł w 2018 r. i ok. 200 mln zł w 2019 r., podała spółka. >>>> 

GetBack

Spółka w 100% zależna od GetBack podpisała z bankiem z siedzibą na terytorium Polski umowę nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej ok. 1,2 mld zł, podał GetBack >>>>  

Herkules

Herkules ustalił cenę jednostkową nabycia akcji własnych na 4,2 zł, a ich maksymalną liczbę - na 1,2 mln, podała spółka. >>>> 

QubicGames

QubicGames zawarł ze spółką stowarzyszoną Sonka, w której ma 29% akcji, umowę wydawniczą na wprowadzenie gry "The Way", na platformę Nintendo Switch, podała spółka. >>>> 

Premierę gry "Tactical Mind" na konsolę Nintendo Switch ustalono na 22 grudnia br. w Ameryce Północnej oraz 30 grudnia br. w Europie i Australii, podał Cubic Games. >>>> 

Kruk 

Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia V Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne w złotych lub w euro, podała spółka. >>>> 

Idea Bank

Idea Bank spodziewa się przekroczenia 1 mld zł wpłat do mobilnych wpłatomatów jeszcze w tym miesiącu, poinformowała członek zarządu banku Małgorzata Szturmowicz. Ze względu na znaczną liczbą chętnych do korzystania z tej usługi bank wprowadził próg wejścia - od stycznia minimalna deklarowana wpłata, umożliwiająca zamówienie mobilnego wpłatomatu, będzie wynosić 1 000 zł, podała instytucja. >>>> 

Torpol

Torpol podpisał z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowy na wykonanie dodatkowych zadań na potrzeby prac na liniach kolejowych 281 i 766, podała spółka. Wartość umowy to ok. 20,2 mln zł netto. >>>> 

Tauron Polska Energia podpisał umowę z Torpolem na wykonanie układu torowego dla budowanego nowego bloku w Elektrowni Jaworzno za 367,28 mln zł netto, podały spółki. Stan zaawansowania prac na budowie nowego bloku to 50%. >>>> 

Tower Investments

Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji serii C Tower Investments została ustalona na 65 zł za walor, podała spółka. >>>>  

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin przygotuje nową strategię do marca 2018 r., podała spółka. >>>>  

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) mianował Piotra Ożarka rzecznikiem klienta w PZU, podał ubezpieczyciel. Rzecznik ma pomagać w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sprawach, w których klienci nie są zadowoleni z rozstrzygnięcia. >>>> 

Vantage Development

Spółka zależna Vantage Development, VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mieszkania XXI sp. k., złożyła najkorzystniejszą ofertę w prywatnym przetargu na zakup nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej, poinformowała spółka. Nieruchomość zostanie nabyta za 3,8 mln zł, dodano. >>>> 

Robyg

Robyg otrzymał pozwolenie na budowę kolejnego etapu inwestycji Green Mokotów, która powstaje u zbiegu ul. Lubaszki i al. Wilanowskiej. Nowa faza osiedla obejmuje 71 mieszkań - w metrażach od 32 do 84 m2 oraz 4 lokale usługowe. "Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych w nowym etapie zaplanowane jest na I kwartał 2018. Kolejna faza Green Mokotów - podobnie jak wszystkie inwestycje Robyg - wyposażona będzie w nowoczesny system Smart House w standardzie. Wliczona w cenę mieszkania technologia umożliwia zdalne sterowanie domowymi urządzeniami oraz uzyskanie nawet 30% oszczędności m.in. na rachunkach za prąd" - czytamy w komunikacie. 

PKN Orlen

Sieć stacji paliw PKN Orlen w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie odnotowała wolumen sprzedaży na poziomie 10 miliardów litrów, poinformowała spółka. >>>>   

Grupa Lotos

Lotos Paliwa złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie nabycia Stacji Benzynowej Stenka, podał Urząd. >>>> 

Bank Millennium wyemitował i rozliczył 1 400 dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych serii R na łączną kwotę 700 000 000 zł, podał bank. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,3% w skali roku.

Bank Millennium 

"Obligacje będą stanowić instrumenty w kapitale Tier II po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji podporządkowanych serii R stanowi 9,2% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium S.A. według stanu na 30 września 2017 r.", czytamy w komunikacie.   

Erbud  

Spółka Silesia Outlet Sp. z o.o. podpisała z Erbudem umowę na generalne wykonawstwo Centrum Handlowo-Usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą w Gliwicach, podał Erbud. Wartość kontraktu to 57,56 mln zł netto. "Przedmiotem kontraktu jest wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa centrum handlowo-usługowego wraz z układem drogowym, parkingiem oraz towarzyszącą infrastrukturą, murami oporowymi, studnią wodomierzową, pompownią i zbiornikami przeciwpożarowymi, pylonem i totemem reklamowym w Gliwicach przy ul. Rybnickiej - pierwsza faza realizacji / etap I" - czytamy w komunikacie. 

Bank BGŻ BNP Paribas

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zidentyfikowania Banku BGŻ BNP Paribas jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na bank bufora w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. "Bank poinformuje o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie zidentyfikowania banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w odrębnym raporcie, po otrzymaniu takiej decyzji" - czytamy w komunikacie.

Grupa Kety

Rada nadzorcza Grupy Kety powołała Piotra Wysockiego i Tomasza Grelę na stanowiska członków zarządu od 1 stycznia 2018 r., podała spółka. >>>>