PCC Rokita 

PCC Rokita podpisała wieloletnią umowę z Polską Grupą Górniczą (PGG) dotyczącą dostaw węgla. Szacunkowa wartość umowy w okresie najbliższych 5 lat wynosi ponad 160 mln zł, podano także. "Szacunkowa wartość umowy w okresie najbliższych pięciu lat, tj. liczona zgodnie z przyjętą przez spółkę praktyką w zakresie szacowania umów wieloletnich, wynosi ponad 160 mln zł i jest znacząca. W umowie wskazane zostały ilości węgla podlegające dostawom do spółki w latach 2018 – 2019, przy czym dostawy na kolejne lata będą ustalane na podstawie corocznych harmonogramów dostaw" - czytamy w komunikacie.


>>> Zobacz też rekomendacje 

PKN Orlen

PKN Orlen przydzielił 876 inwestorom obligacje detaliczne serii B o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł, podała spółka. "W okresie subskrypcji 876 inwestorów złożyło zapisy na 3 184 407 sztuk obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 obligacji 876 inwestorom w dwóch etapach przydziału" - czytamy w komunikacie. Zapisy na oferowanych 2 000 000 obligacji prowadzono od 22 listopada 2017 roku do 6 grudnia 2017 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału obligacji dokonano 8 grudnia br., podano także. 

PKO BP, Pekao

W przyszłym roku może powstać gigant z jedną trzecią udziałów w rynku i blisko 15 milionami klientów. >>>> 

PKO Bank Polski zaprzeczył doniesieniom prasowym, według których bank uczestniczył w rozmowach dot. możliwości połączenia z Pekao oraz temu, że celem na 2018 r. jest połączenie obu instytucji. >>>>  

W związku z dzisiejszymi doniesieniami medialnymi Bank Pekao informuje, że nie prowadzi rozmów w zakresie połączenia z Bankiem PKO BP. Jest to fake news, napisało w oświadczeniu biuro prasowe Pekao. >>>> 

Warimpex 

Rada nadzorcza Warimpeksu nominowała na dyrektora finansowego Daniela Foliana od 1 stycznia 2018 r., poinformowała spółka. >>>> 

Bloober Team

Bloober Team wyda samodzielnie grę "Layers of Fear: Legacy'" na Nintendo Switch po tym, jak umowa wydawnicza z Aspyr Media została rozwiązana, poinformowała spółka. Premiera gry planowana jest na I kw. 2018 r. >>>> 

KGHM Polska Miedź

Zarząd KGHM Polska Miedź przyjął Kodeks Grupy kapitałowej, który reguluje współpracę między spółkami zależnymi, wprowadza systemowe rozwiązania, zapewniające jednolity model zarządzania i silny nadzór nad procesami biznesowymi, podała spółka. Dzięki niemu optymalizacje kosztowe tylko w obszarze polityki zakupowej mogą sięgnąć nawet 100 mln zł rocznie, podano także. >>>> 

Trans Polonia

Trans Polonia zakupiła w tym roku m.in. 53 nowe cysterny, co oznacza, że zrealizowała plan inwestycyjny, który pierwotnie miał być domknięty na koniec 2018 r. i tym samym przyspieszyła realizację planu o rok, poinformował ISBnews prezes Dariusz Cegielski. Grupa zrealizowała już w tym roku nakłady inwestycyjne w wysokości 14 mln zł, z czego na sam III kw. przypadło 13 mln zł, dodał. >>>>  

GTC

GTC podpisało umowę kredytową wysokości 46,5 mln euro z Bankiem Zachodnim WBK na refinansowanie Korona Office Complex - kompleksu czterech budynków biurowych klasy A w centrum Krakowa, podała spółka. >>>> 

Abris, WDX

Spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, zawarła z akcjonariuszami WDX umowy, w ramach których przewidziano ogłoszenie wezwania na akcje WDX w cenie 14,88 zł za jedną akcję, poinformowała spółka. W przypadku powodzenia wezwania strony umowy chcą wycofać WDX z GPW, dodano.>>>> 

Spółka zależna Abris CEE Mid-Market Fund III L.P., WOHO Holdings Limited, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 336 521akcji WDX oraz 60 000 akcji imiennych, uprzywilejowanych, po cenie 14,88 zł za sztukę, podał WDX. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć 21,54% ogólnej liczby głosów na walnym WDX.Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 8 stycznia, a termin zakończenia przyjmowania zapisów został wyznaczony na 6 lutego 2018 r. >>>> 

Atal

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla pierwszego etapu wrocławskiej inwestycji Nowe Żerniki, poinformowała spółka. "Nowe Żerniki to unikatowy projekt, który na nowo definiuje standardy komfortowego budownictwa mieszkaniowego. Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem osób szukających mieszkań we Wrocławiu. W pierwszym etapie inwestycji wolne zostały już tylko 2 lokale, również w drugim etapie ponad połowa mieszkań została już sprzedana" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie. 

Paged

Paged jest aktywny w segmencie akwizycji i pracuje nad kilkoma projektami inwestycyjnymi, poinformował ISBnews prezes Tomasz Modzelewski. >>>> 

ING BSK

Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wydał pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania ING Banku Śląskiego - na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał ING Bank Śląski. >>>> 

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 9,6 mln zł w listopadzie br., podała spółka. Miesiąc wcześniej przychody sięgnęły 12,6 mln zł. >>>> 

Ferrum

Ferrum przedstawi wierzycielom propozycje układowe, które zakładają konwersję łącznie 126,8 mln zł długu na 33,37 mln akcji nowej emisji serii F po cenie 3,8 zł za akcję, podała spółka. >>>>   

Best 

Best Capital Italy, spółka zależna Bestu, odstąpiła od dalszych negocjacji w sprawie zakupu portfela wierzytelności na rynku włoskim. Strony nie porozumiały się co do warunków transakcji, podał Best. "Negocjacje zakończyły się z uwagi na nieosiągnięcie porozumienia odnośnie warunków umowy nabycia portfela, w szczególności tych, które w ocenie Best Capital Italy w sposób należyty zabezpieczałyby jej interesy związane z późniejszą windykacją należności wchodzących w skład portfela" - czytamy w komunikacie.