Jak podkreślił prezydent, samorządność miejska w Polsce była od wieków uważana za „cenną przestrzeń ludzkiej wolności i twórczej samodzielności”. „Możemy być dumni, że idea samorządu i zasada pomocniczości od dawna zawarte są w polskiej tradycji ustrojowej – czego dobitnym potwierdzeniem było Prawo o miastach zapisane w Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie ustawie zasadniczej. Również w odrodzonej Rzeczypospolitej, w Konstytucji Marcowej z 1921 roku, demokracja lokalna zyskała silne umocowanie” – czytamy w liście.

Według prezydenta, skupiający ponad 300 miast ZMP „odgrywa bardzo istotną rolę w polskim życiu publicznym”. „Pragnę złożyć wyrazy uznania za stworzoną przez Państwa sieć współpracy i wymiany doświadczeń. W dużej mierze to właśnie Państwa zasługą jest rozpowszechnianie dobrych praktyk sprawnego, innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców i wiele sukcesów polskich miast” – stwierdził.

Jak ocenił prezydent, samorządność to „jeden z filarów polskiej demokracji i nowoczesnego państwa, silnego energią swoich obywateli”. „Widzę w niej również potężny motor zrównoważonego rozwoju, który lepiej niż jakikolwiek inny jest w stanie mobilizować potencjał społecznej samoorganizacji i wykorzystywać bogactwo lokalnych zasobów” – zaznaczył.

Prezydent zapewnił, że wzmacnianie demokracji lokalnej i umożliwienie jej stabilnego działania jest jednym z priorytetów jego prezydentury. „Są to kwestie nierozerwalnie związane z polską racją stanu. Z uwagą wsłuchuję się w głos środowisk samorządowych, ceniąc Państwa opinie. Miały one znaczący wpływ na podjętą przeze mnie decyzję o zawetowaniu ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. Zamierzam nadal blisko współpracować ze środowiskami samorządowymi” – zadeklarował.

Głowa państwa odniosła się także do majowego spotkania z szefami korporacji samorządowych, podczas którego uzgodniono powołanie przy urzędzie prezydenta zespołu ds. przeglądu prawa samorządowego.

„Z satysfakcją powitałem powołanie takiego zespołu w Kancelarii Prezydenta RP. Dziękuję reprezentantom Związku Miast Polskich, którzy przyjęli zaproszenie do uczestniczenia w pracach tej komisji i wszystkim innym przedstawicielom środowisk samorządowych. Państwa wiedza, praktyka i postawa służby publicznej stanowią cenny atut w podjętych przez nas zadaniach” – podkreślił Duda.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa, której tradycja sięga czasów II Rzeczpospolitej. Celem działalności ZMP jest wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego, a także upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców.(PAP)

autor: Daria Porycka