Produkcja rosła m.in w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 23,7 proc., maszyn i urządzeń – o 23,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wyrobów z metali – po 17,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 11,9 proc., mebli – o 10,7 proc., urządzeń elektrycznych – o 10,3 proc., metali – o 10,2 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 9,4 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 11,7 proc.

W przypadku produkcji budowlano-montażowej wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w przedsiębiorstwach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 24,6 proc., w wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 17,1 proc., a w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 15,2 proc. (PAP Biznes)