Hawe Telekom złożył propozycje układowe, chce spłacić 168 mln zł w ok. 7 latWarszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Hawe Telekom w restrukturyzacji, spółka zależna Mediatela, złożył w sądzie propozycje układowe, podała spółka. Planuje spłacić 168 mln zł w niespełna 7 lat.

"Zarząd Hawe Telekom złożył w sądzie restrukturyzacyjnym w Warszawie propozycje układowe zakładające spłatę całego długu spółki w wysokości ponad 168 mln zł. Propozycje przewidują spłatę 100% wierzytelności wszystkim wierzycielom w niespełna 7 lat. Według harmonogramu, spłaty miałyby zacząć się w 2 tygodnie po zatwierdzeniu układu. Propozycje zostaną poddane testowi prywatnego wierzyciela, zgodnie z procedurą wynikającą z prawa restrukturyzacyjnego. Zarząd spółki zakłada, że do głosowania układu dojdzie w I kwartale przyszłego roku, a jego przyjęcie umożliwi spółce szybszy rozwój" - czytamy w komunikacie.

W propozycjach układowych wierzyciele zostali podzieleni na 9 grup. Propozycje dla mniejszych wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności do 10 tys. zł, zakładają spłatę w całości w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Największy wierzyciel, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) zostanie spłacony w 21 ratach kwartalnych, przy czym największa spłata (ponad 20 mln zł) dotyczyłaby ostatniej raty, podano w informacji.

"Hawe Telekom została prawie 2 lata temu objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym na wniosek zarządu spółki. Jestem przekonany, że gdybyśmy nie zastosowali takiego mechanizmu, spółki nie byłoby już na rynku. Teraz proponujemy wierzycielom bardzo realne propozycje spłacenia wszystkich wierzytelności. Hawe Telekom z kwartału na kwartał generuje coraz wyższy poziom gotówki, dzięki wzrostowi sprzedaży. Pozwala to dopasować harmonogram spłaty układu do możliwości obsługi zadłużenia przez spółkę. Zatwierdzenie propozycji układowych ustabilizuje sytuację w firmie i zapewni jej możliwość podpisywania nowych umów, co nie zawsze jest możliwe gdy podmiot znajduje się w restrukturyzacji" - powiedział prezes Paweł Paluchowski, cytowany w komunikacie.

Spółka proponuje umorzenie wszystkich odsetek oraz kosztów postępowań. Dodatkowo części wierzycieli zostanie zaproponowana częściowa konwersja na udziały w Hawe Telekom. W szczególności dotyczy to wierzytelności podmiotów powiązanych, które zostaną skonwertowane na kapitał w całości.

Hawe Telekom jest właścicielem nowoczesnej ogólnopolskiej sieci światłowodowej o długości ponad 4 tys. km, w ramach której świadczy hurtowe usługi transmisji danych, dostępu do Internetu, IPTV oraz dzierżawy włókien światłowodowych ponad 100 krajowym oraz międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym.

(ISBnews)