Nakagawa potwierdził kilka przypadków, kiedy obywatele Chin kupili kość słoniową w Japonii i wywieźli ją za granicę. "Chcemy uważnie monitorować sytuację i podejmować dalsze środki, jeśli konieczne będzie wzmocnienie kontroli" - dodał.

Minister podkreślił, że Tokio wzmacnia zarządzanie dystrybucją kości słoniowej na krajowym rynku i podejmuje w tym celu niezbędne środki. Handel kością słoniową w Japonii jest legalny, surowiec używany jest głównie do produkcji tradycyjnych pieczęci (tzw. hanko) oraz do wyrobu akcesoriów.

W raporcie, który opublikowała w środę organizacja TRAFFIC napisano, że ciągły brak skutecznych przepisów sprawia, ie Japonia jest lukratywnym rynkiem dla zorganizowanego przemytu kości słoniowej do Chin.

Dokument ujawnił również w jaki sposób japońskie sklepy z antykami oraz bazary dla turystów przyczyniają się do nielegalnego eksportu kości słoniowej poprzez zwykłych turystów i profesjonalnych sprzedawców. Według TRAFFIC w latach 2011-2016 niezgodnie z prawem wywieziono z Japonii 2,42 tony kości słoniowej.

W 2016 roku strony Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) wezwały do zamknięcia krajowych rynków kości słoniowej, które przyczyniają się do kłusownictwa i nielegalnego handlu.

Chiny, które są największym rynkiem zbytu dla wyrobów z kości słoniowej, w ubiegłym roku ogłosiły, że do końca 2017 roku całkowicie zamkną rynek tego surowca.(PAP)