Według danych GUS przeciętna płaca w Polsce wynosi nieco ponad 4 tys. brutto. Wielu pracowników o wynagrodzeniu na tym poziomie może tylko pomarzyć, ale są też branże, w których dostaje się średnio dwa razy tyle. Prześwietliliśmy dane GUS i sprawdziliśmy, w jakich zawodach zarabia się dziś najwięcej.
ikona lupy />
Przeciętne wynagrodzenia wg sekcji i działów w 2016 r. / Forsal.pl

Branże

Tradycyjnie najwyższe zarobki osiągają pracownicy w branżach: informacja i komunikacja, górnictwo i wydobycie oraz energetyka i ciepłownictwo. Dopiero na czwartym miejscu plasuje się branża finansowa i ubezpieczeniowa. Główny Urząd Statystyczny podaje, że pracownicy telekomunikacyjni zarabiali w 2016 roku przeciętnie 7059 zł brutto, górnicy 6830 zł, a energetycy i pracownicy ciepłowni - 6763 zł.

Natomiast najsłabiej, według oficjalnych danych, zarabiają hotelarze i pracownicy gastronomii. W tym sektorze przeciętna płaca brutto w 2016 r. kształtowała się na poziomie 2618 zł.

Reklama

W ciągu ostatniej dekady najszybciej rosły wynagrodzenia w sekcji „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”. Od 2005 roku pensje lekarzy i innych pracowników służby zdrowia oraz pomocy społecznej wzrosły według danych GUS o 92,2 proc. Pomimo tak dynamicznego wzrostu, wynagrodzenia w tym sektorze nadal są poniżej średniej. W 2016 r. przeciętna płaca brutto w tym sektorze wynosiła 3751 zł, przy średniej dla całego kraju na poziomie 4052 zł.

Najwolniej rosły wynagrodzenia w usługach. W latach 2005-2016 płace w sektorze usług zwiększyły się o 47,6 proc.

>>> Polecamy: Bunt szczurów. Polacy nie chcą już tracić życia przez pracę za kiepskie wynagrodzenie

Sekcje i działy

ikona lupy />
Przeciętne wynagrodzenia wg grup zawodów w paź 2016 r. / Forsal.pl

Od lat zawody związane z górnictwem i energetyką są najlepiej opłacane w Polsce. Wśród nich najlepiej płacą rafinerie i koksownie, gdzie w 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło aż 7563 zł – podał GUS. Drugim najlepiej opłacanym zajęciem było wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego. Pracownicy zatrudnieni przy tej pracy dostawali przeciętnie 7180 zł. Dla porównania w całej branży „Górnictwo i wydobywanie” przeciętne zarobki kształtowały się na poziomie 6830 zł. W ciągu dekady płace w górnictwie i w koksowniach wzrosły o około 67 proc.

Najniższe wynagrodzenia dostają osoby pracujące w branży tekstylnej przy produkcji odzieży. W 2016 roku przeciętne wynagrodzenie szwaczki to kwota 2258 zł brutto. Czyli nieco ponad połowa przeciętnej dla całego kraju.

Grupy zawodów

Z danych GUS wynika, że najlepiej opłacaną grupą zawodów są przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy administracji publicznej. Z danych za październik 2016 r. przeciętne wynagrodzenia w tej grupie zawodowej sięgały 8790 zł brutto, przy czym przeciętna dla mężczyzn wynosiła 9998,52 zł a dla kobiet 7359,64 zł.

Wynagrodzenia przedstawicieli władz publicznych przebiły nawet najlepiej opłacanych specjalistów do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, którzy zarabiali przeciętnie 7993 zł brutto.

Najsłabiej uposażonymi w październiku 2016 r. byli pracownicy usług ochrony. Przeciętne wynagrodzenie brutto ochroniarza kształtowało się 2483,9 zł.

Wielki ranking wynagrodzeń 2018 dla poszczególnych stanowisk