Sasin powiedział, że rząd przygotowuje zmianę ustawy o działach i chociaż pewna część działu budownictwo zostanie w ministerstwie infrastruktury, to "mieszkalnictwo, program Mieszkanie+, (...) jako jeden z priorytetów na drugą połowię kadencji, myślę, że będzie nadzorowany bezpośrednio przez pana premiera, żeby pokazać jak ważne jest to teraz zadanie".