- EBITDA LIFO PKN Orlen w czwartym kwartale 2017 roku spadła rdr o 0,6 mld zł i wyniosła 2,022 mld zł. W skali całego zeszłego roku EBITDA LIFO płockiego koncernu była o 1 mld zł wyższa rdr i sięgnęła 10,448 mld zł.

- PKN Orlen zakłada, że tegoroczny CAPEX grupy wyniesie 4,8 mld zł - poinformowała spółka w prezentacji.

- W pierwszym kwartale 2018 roku modelowa marża rafineryjna PKN Orlen spada do 3,2 USD za baryłkę z 5,3 USD w IV kw. 2017. Dyferencjał Ural/Brent spada z kolei do 0,6 USD na baryłkę z 0,9 USD na baryłkę kwartał wcześniej - podał Orlen w prezentacji.

- PKN Orlen oczekuje w 2018 roku spadku marży downstream w porównaniu ze średnią za 2017 r. w efekcie spadku marż na produktach rafineryjnych i petrochemicznych, głównie na skutek wzrostu rdr cen ropy - podał Orlen w prezentacji.

- PKN Orlen podtrzymuje, że chce zwiększać poziom dywidendy, ale musi znaleźć równowagę między oczekiwaniami akcjonariuszy i potrzebami inwestycyjnymi - poinformował podczas telekonferencji Mirosław Kochalski, wiceprezes Orlenu. W tym roku, prawdopodobnie w IV kwartale, koncern planuje przedstawić aktualizację strategii grupy.

- Orlen zakłada, że blok gazowo-parowy (CCGT) w Płocku będzie kontrybuować do wyników koncernu od pierwszej połowy tego roku, prawdopodobnie od drugiego kwartału - poinformowali przedstawiciele PKN Orlen.

- Grupa Lotos i Remontowa LNG Systems podpisały list intencyjny w sprawie budowy pilotażowego systemu dystrybucji LNG - poinformował Lotos w komunikacie. Jak podano, współpraca ma umożliwić dalszą dystrybucję LNG przy wykorzystaniu m. in. nieeksploatowanego do tej pory w tych celach transportu kolejowego, śródlądowego i morskiego.

- Grupa Azoty podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu dotyczącą finansowania w maksymalnej kwocie 145 mln euro. Umowa została zawarta na okres do 10 lat od daty uruchomienia finansowania - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie. Umowa wesprze grupę w finansowaniu projektów inwestycyjnych, a także obszaru badań i rozwoju.

- Mostostal Warszawa, jako lider konsorcjum złożył do sądu w Warszawie pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę 98,58 mln zł wraz z odsetkami - poinformował Mostostal w komunikacie. Roszczenia dotyczą budowy w latach 2010-2012 odcinka autostrady A-4 Rzeszów Centralny - Rzeszów.

- Władze Banku Pekao SA rozmawiały w Davos z przedstawicielami m.in. kluczowych firm globalnych, instytucji finansowych, by zachęcić je do inwestowania w Polsce - mówi PAP wiceprezes banku Andrzej Kopyrski. Rozmawiano też o rozwiązaniach technologicznych na rynkach finansowych.

- Zarząd Libetu przyjął program skupu do 10 mln akcji własnych, co stanowi do 20 proc. kapitału zakładowego spółki. Łączna cena nabywanych akcji nie przekroczy 10 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

- Lock Syndication, akcjonariusz AAT Holding, zgłosił projekty uchwał na styczniowe walne zgromadzenie spółki, które zakładają podwyższenie ceny maksymalnej za jedną akcję w procesie skupu akcji własnych do 23 zł z 19,50 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

- Patentus zawarł z Famurem umowę o wartości ok. 17 mln zł netto, której przedmiotem jest dostawa przenośników zgrzebłowych dla Polskiej Grupy Górniczej - poinformował Patentus w komunikacie.

- Grupa PKP Cargo w grudniu przewiozła 8,94 mln ton towarów, o 1,9 proc. więcej rdr, a praca przewozowa wyniosła 2,39 mld tkm, o 7,6 proc. więcej rdr - podała spółka w komunikacie.

- Krakowska spółka SALESmanago produkująca oprogramowanie do automatyzacji marketingu podjęła przygotowania do wejścia na warszawską giełdę, aby pozyskać środki na dalszy rozwój. Alternatywnie rozważane jest pozyskanie finansowania od funduszu venture capital.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================