Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2018-01-29 7041,00 0,0% -2,3% -2,3% 19,7%
Miedź 3M USD/t 2018-01-29 7085,00 0,0% -2,2% -2,2% 20,1%
Ołów spot USD/t 2018-01-29 2601,50 0,3% 4,7% 4,7% 12,5%
Ołów 3M USD/t 2018-01-29 2602,00 0,3% 4,6% 4,6% 13,7%
Aluminium spot USD/t 2018-01-29 2220,00 -1,5% -1,6% -1,6% 22,3%
Aluminium 3M USD/t 2018-01-29 2225,00 -1,4% -1,9% -1,9% 22,5%
Cyna spot USD/t 2018-01-29 22104,00 1,3% 10,0% 10,0% 11,1%
Cyna 3M USD/t 2018-01-29 21925,00 1,5% 9,5% 9,5% 10,0%
Nikiel spot USD/t 2018-01-29 13775,50 1,2% 8,4% 8,4% 46,2%
Nikiel 3M USD/t 2018-01-29 13805,00 1,1% 8,2% 8,2% 45,7%
Cynk spot USD/t 2018-01-29 3600,50 2,3% 7,9% 7,9% 31,3%
Cynk 3M USD/t 2018-01-29 3550,00 2,1% 7,0% 7,0% 29,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2018-01-29 214,30 0,3% -17,6% -17,6% 26,2%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2018-01-29 86,50 -0,6% -3,4% -3,4% 35,5%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2018-01-29 743,81 -0,3% 6,8% 6,8% 22,5%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2018-01-29 697,81 -0,3% 7,3% 7,3% 24,4%
Paliwo lotnicze USD/t 2018-01-29 660,00 -1,6% 4,7% 4,7% 29,1%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2018-01-29 607,75 -1,4% 3,0% 3,0% 27,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2018-01-29 363,52 -1,4% 0,6% 0,6% 20,6%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2018-01-29 363,77 -1,4% 1,0% 1,0% 24,1%

(PAP Biznes)