Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.

Emperia Holding

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w styczniu 2018 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 212 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 13% r/r, podała Emperia. W styczniu 2018 r. sprzedaż towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki wzrosła o około 5,3% r/r, podano w komunikacie. W styczniu 2018 r. otworzono 5 sklepów: 1 market Stokrotka, 3 markety Stokrotka Express i 1 sklep franczyzowy. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 0,6 tys. m2: 0,3 tys. m2 w marketach Stokrotka, 0,2 tys. m2 w marketach Stokrotka Express oraz 0,1 tys. m2 w sklepach franczyzowych. Łączna liczba sklepów na koniec stycznia 2018 r. wyniosła 436. Natomiast łączna powierzchnia handlowa na koniec stycznia br. wyniosła 188,2 tys. m2.

Idea Getin Leasing, Idea Bank, Getin

Idea Getin Leasing oczekuje, że zysk netto sięgnie ok. 100 mln zł w 2018 roku. Spółka nie wyklucza akwizycji podmiotów z branży leasingowej na polskim rynku, ale nie jest to temat na 2018 rok, poinformował prezes Marek Bauer. "Celujemy w zysk netto w okolicach 100 mln zł w 2018 r. Docelowo to będzie ok. 150 mln zł w 2019 i kolejnym roku roku" - powiedział Bauer podczas telekonferencji.

Tomasz Górski objął 1 lutego br. stanowisko członka zarządu Idea Banku. Będzie odpowiadał za innowacje, nowe produkty oraz marketing, podał bank. >>>>

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers miał 273,77 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej w 2017 r. wobec 250,58 mln zł rok wcześniej i 93,13 mln zł zysku netto wobec 77,7 mln zł zysku w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w styczniu 2018 r. wyniosły około 53,1 mln zł i były wyższe o około 21,1% r/r, podała spółka. >>>>

Grupa Wojas

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 15,68 mln zł w styczniu br. i były wyższe o 0,1% r/r, poinformowała spółka. >>>>

Robyg

W wezwaniu na Robyg, ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited, złożono zapisy na sprzedaż ponad 98% akcji. Transakcje zostaną zawarte 7 lutego, a rozliczone 9 lutego 2018 r., podano w komunikacie. >>>>

Ursus

Spółka Invest-Mot, główny akcjonariusz Pol-Mot Holding - większościowego udziałowca spółki Ursus, odkupiła od AMZ Kutno 29,26% akcji w spółce Ursus Bus, poinformował prezes Pol-Mot Holding Andrzej Zarajczyk. >>>>

Cherrypick Games

Cherrypick Games potwierdza zamiar przeniesienia notowań na rynek główny GPW jeszcze w tym roku. Producent i wydawca gier podpisał umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, który zapewni mu wsparcie przy tej operacji, podano w komunikacie. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończyło próby na odwiercie eksploatacyjnym Przemyśl–290 w okolicy Ujkowic koło Przemyśla. W teście uzyskano wydatek absolutny gazu w ilości około 150 m3/min, podała spółka. Do końca roku planowane są jeszcze trzy odwierty. >>>>

Echo Investment

Echo Investment wraz ze spółkami zależnymi sprzedało umowami przedwstępnymi 91 mieszkań w styczniu 2018 r., a przekazało 60, podała spółka. "Zarząd spółki Echo Investment S.A. informuje, że:
- w styczniu 2018 r. emitent oraz spółki zależne emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 91 mieszkań;
- w styczniu 2018 r. emitent oraz spółki zależne emitenta zawarli z klientami 60 umów ostatecznych, przenoszących własność mieszkań" - czytamy w komunikacie.

BZ WBK

Bank Zachodni WBK (BZ WBK) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie kontroli nad DB Securities, podał Urząd. >>>>

Mirbud

Mirbud S.A. pozyskał w styczniu umowy o łącznej wartości 77 mln zł brutto, a wartość kontraktów do zrealizowania w bieżącym roku opiewa na kwotę 400 mln zł, podała spółka. >>>>

Neuca

Neuca Med - spółka zależna Neuki - nabyła 100% udziałów w spółce Twoje Centrum Medyczne w Bełchatowie, podała Neuca. >>>>

Atal

Atal uruchomił sprzedaż 255 lokali inwestycyjnych we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 37, podała spółka >>>>

i2 Development

i2 Development dokonał warunkowego przydziału 15 tys.obligacji na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dodano. >>>>

ING BSK

ING Bank Śląski wprowadza nową ofertą kredytów na cele ekologiczne - dla klientów indywidiualnych oraz firm. Bank ocenia, że sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych z oferty EKO będzie stanowić kilka procent sprzedaży kredytów detalicznych w 2018 roku, poinformowali przedstawiciele banku.

Mostostal Zabrze

Zarząd Mostostal Zabrze podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży Wytwórni Konstrukcji Stalowych, należącej do spółki zależnej - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), poinformowała spółka. >>>>

GLG Pharma

GLG Pharma otrzymała zgodę Lokalnej Komisji Etycznej na rozpoczęcie badania przedklinicznego innowacyjnego inhibitora białka STAT3 w formulacji dożylnej – GLG-805 – w projekcie TNBC. Badania, które zgodnie z harmonogramem potrwają 12 miesięcy, mają na celu ustalenie bezpiecznej dawki leku oraz opracowanie pełnej dokumentacji rejestracyjnej, podała spółka. >>>>

Ronson Europe

Ronson Europe zawarł umowę z zespołem negocjacyjnym reprezentującym pracowników spółki, która pozwala rozpocząć procedurę przekształcenia w spółkę europejską (SE) oraz przeniesienia jej siedziby do Polski, podała spółka. Proces powinien zostać sfinalizowany do września br. >>>>

Forte, Pfleiderer Polska

Fabryki Mebli Forte zawarły z Pfleiderer Polska umowę na dostawy strategicznego materiału do produkcji mebli, tj. płyt drewnopochodnych, za szacunkowo 132 mln zł w okresie do końca 2019 r., podało Forte.>>>>

Lux Med

Grupa Lux Med przejęła nowoczesną pracownię rezonansu magnetycznego, zlokalizowaną na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Stanisława Popowskiego w Olsztynie, powiększając tym samym sieć placówek diagnostycznych, podała spółka. >>>>

Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi spadła w styczniu br. o 7,1% r/r i wyniosła 12,2 mln zł, podała spółka. >>>>