Tarczyński 

EJT Investment podnosi cenę w wezwaniu na akcje spółki Tarczyński do 12,6 zł za akcję, podała spółka. >>>> 

IMC

IMC szacuje wstępnie skonsolidowane przychody na 126,8 mln USD w 2017 r., podała spółka. „Na podstawie danych dostępnych dla kierownictwa spółki skonsolidowane przychody spółki i jej spółek zależnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. szacuje się wstępnie na 126,8 mln USD. Na podstawie danych dostępnych dla kierownictwa spółki, na dzień 31 grudnia 2017 r. całkowity dług spółki i jej podmiotów zależnych wyniósł szacunkowo 64,5 mln USD" – czytamy w komunikacie. Powyższe szacowane wyniki nie podlegały weryfikacji przez audytora spółki, zaznaczono w informacji. 

IMC nie będzie zwiększać banku ziemi "na dużą skalę", zakłada podniesienie poziomu dywidendy w 2018 r., podała spółka. >>>> 

BOŚ

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydowali o emisji do 40 mln akcji serii V o wartości do 400 mln zł, emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej bez prawa poboru, wynika z uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia podwyższyć kapitał zakładowy banku o kwotę nie niższą niż 10 złotych ale nie wyższą niż 400 000 000 złotych, tj. do kwoty nie niższej niż 628 732 460 złotych i nie wyższej niż 1 028 732 450 złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40 000 000 akcji serii V o wartości nominalnej 10 złotych każda" - czytamy w komunikacie. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

BZ WBK

Bank Zachodni WBK odnotował 2 213,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2 166,85 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało wstępnie 430 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. wobec 720 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec proponuje przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 10,239 mln zł oraz część zysku za 2017 rok w wysokości 256,814 mln zł na wypłatę dywidendy za rok 2017 w łącznej wysokości 26 zł na jedną akcję, podała spółka. Mając na względzie wypłatę kwoty 112,984 mln zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w kwocie 11 zł za akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 154,07 mln zł, tj. kwota 15 zł za jedną akcję. >>>>  

Kopex, Famur 

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 12 kwietnia br. o podziale spółki poprzez przeniesienie części majątku na Famur, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki. >>>>  

Mennica Polska

Mennica Polska uruchomi we Wrocławiu 170 biletomatów i 3300 inteligentnych kasowników od 8 marca w ramach projektu Innowacyjny System Komunikacji Miejskiej, podała spółka. "Już 8 marca ruszy nowy system komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Zgodnie z umową miasta Wrocław z Mennicą Polską, na przystankach pojawi się 170 nowoczesnych biletomatów, a w pojazdach zostanie zainstalowanych 3300 inteligentnych kasowników. Wielofunkcyjna aplikacja mobilna pozwoli pasażerom nie tylko na sprawne kupienie biletów z pomocą smartfona, ale także zaplanowanie całej podróży" – czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje    

Echo Investment

Echo Investment planuje realizację inwestycji wielofunkcyjnej Moje Miejsce w Warszawie, obejmującej 29,3 tys. m2 biur i 244 mieszkania, poinformowali członkowie zarządu. Budowa i sprzedaż mieszkań ma ruszyć w maju br., pierwsze biura mają zostać oddane w marcu 2019 r.  

Kredyt Inkaso

Obligacje spółki Kredyt Inkaso serii PA01 zadebiutują na Catalyst w czwartek, 15 lutego br., wynika z uchwały zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. "Zarząd giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15 lutego 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 142 937 obligacji na okaziciela serii PA01 spółki Kredyt Inkaso S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda" - czytamy w uchwale.  

Bank Handlowy

Bank Handlowy odnotował 163,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r., co oznacza wzrost o 25,4% r/r, podał bank, prezentując wstępne wyniki. >>>>   

Zarząd Banku Handlowego zarekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok jako kontynuację realizacji dotychczasowej polityki dywidendowej, zapowiedział prezes Sławomir Sikora. >>>> 

Bank Handlowy oczekuje wzrostu kredytów korporacyjnych o 5-6% r/r, a kredytów detalicznych o ok. 1 pkt proc. więcej w 2018 roku, poinformował prezes Sławomir Sikora. >>>> 

Bank Handlowy liczy, że w bieżącym roku utrzyma poziom marży odsetkowej netto, odnotowany w 2017 roku, powiedział prezes Sławomir Sikora. >>>> 

Novaturas

Novaturas, operator turystyczny w krajach bałtyckich, potwierdza zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie, podała spółka. >>>> 

Stelmet

Stelmet miał wstępnie 40 tys. zł zysku netto w I kw. roku obrotowego 2017/2018, trwającym od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wobec straty 15,06 mln zł rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Bloober Team

Bloober Team chce uchwalenia nowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki, którego próg realizacji uzależniono od osiągnięcia przez spółkę w 2018 roku zysku netto w wysokości min. 12 mln zł, a liczba akcji własnych, które będą skupione w celu realizacji programu nie przekroczy max. 4%. Uchwała zostanie podjęta na NWZ zaplanowanym na 6 marca br. >>>> 

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 85,66 mln zł w styczniu br., co oznacza wzrost o 41,17% r/r, podała spółka. >>>>  

Grupa Lotos

Grupa Lotos rozpoczęła proces wyboru zespołu zarządzającego, z którym planuje uruchomić fundusz Corporate Venture Capital (CVC) o szacowanej wartości 40-50 mln euro, podała spółka. >>>> 

KGHM Polska Miedź

DMC Mining Services (UK) Ltd. oraz DMC Mining Services Ltd. („DMC"), spółki zależne KGHM Polska Miedź S.A. zawarły umowę z York Potash Ltd., firmą należącą do Sirius Minerals PLC. Kontrakt zakłada realizację przez DMC usług projektowania oraz głębienia czterech szybów w ramach projektu wydobycia polihalitu na terenie parku narodowego North York Moors w Wielkiej Brytanii, podał KGHM. >>>>