Mo-Bruk

Mo-Bruk odnotował 6,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 2,2 mln zł zysku rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka. >>>>  

Backlog Mo-Bruku na bieżący rok wynosi 41 mln zł - według stanu na luty br. - wobec 24,5 mln zł rok wcześniej, poinformował prezes Józef Mokrzycki. Wzrost backlogu i zmiany na rynku gospodarki odpadami w Polsce i Europie sprawiają, że rok 2018 zapowiada się - według zarządu - "dużo lepiej" niż i tak bardzo udany ubiegły rok. >>>> 

Zarząd Mo-Bruku będzie w tym roku pracował nad polityką dywidendową, wynika z wypowiedzi prezesa Józefa Mokrzyckiego. >>>>  

Celem Mo-Bruku na ten rok jest m.in. rozszerzenie importu, tj. kierunków, z których pozyskuje odpady przemysłowe do przetwarzania, o kolejne kraje, poinformował prezes Józef Mokrzycki. W Polsce spółka chce m.in. "zapełnić białą plamę" na północy kraju, gdzie nie ma zakładów. >>>> 

iFun4all

Curve Digital Publishing Ltd. - wydawca gry iFun4all "Serial Cleaner" - zawarł umowę z Teyon Japan G.K. na wydanie tej gry na platformie Nintendo Switch w Japonii, podał iFun4all. Premiera planowana jest na II kw. 2018 r. >>>>  

>>> Zobacz też rekomendacje   

Erbud

Erbud uzgodnił warunki umowy nabycia 100% udziałów w niemieckiej spółce IVT Weiner + Reimann GmbH, dostawcy kompleksowych usług dla przemysłu, podał Erbud. Średnie roczne przychody IVT wynoszą 23 mln euro, zysk EBITDA osiąga średniorocznie poziom 2 mln euro, a zysk netto 0,9 mln euro. >>>>  

InventionMed

InventionMed - notowana na NewConnect innowacyjna spółka technologiczna działająca w sektorze medycznym - rozpoczęło działalność i powołało czteroosobową radę naukową, poinformowała spółka. Prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska, prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka, dr Marcin Ambroziak oraz dr Maciej Nowacki będą odpowiedzialni za nadzór merytoryczny oraz rozwój nowych projektów innowacyjnych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię virtual reality (VR) w obszarze symulacji zabiegów z zakresu dermatologii klinicznej i estetycznej. >>>>  

ZUE

ZUE miało 465,32 mln zł przychodów, 11,47 mln zł EBITDA i 102 tys. zł zysku netto w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>  

Portfel zamówień ZUE to obecnie ok. 2,1 mld zł, a potencjalnie (z uwzględnieniem najkorzystniejszej oferty w przetargu) - ok. 2,4 mld zł, podała spółka. >>>>    

LUG

LUG odnotował 2,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. >>>> 

Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank umożliwił swoim klientom realizację płatności BLIK poprzez aplikację Mobilny Portfel. Narzędzie wpisuje się w prowadzony w banku program rozwoju usług cyfrowych wspierających korzystanie z e- i m-commerce, podał bank. >>>>  

IMC

IMC spodziewa się wzrostu wydajności o 10-15% r/r w 2018 r., w zależności od rodzaju uprawy, poinformowali członkowie zarządu. W ciągu trzech lat chce osiągnąć wydajność 12 ton z hektara kukurydzy. >>>> 

IMC chce wypłacić "znacząco wyższą" niż w ub.r. dywidendę za 2017 r. i za rok kolejny, poinformował prezes Alex Lissitsa. >>>> 

IMC przeznaczy ok. 5 mln USD na inwestycje w 2018 r. Jesienią spółka chce przedstawić planowane wydatki na innowacje, poinformował prezes Alex Lissitsa. >>>>  

IMC chce zrównać średnią pensję w spółce do 1 000 USD w ciągu trzech lat w związku z odpływem pracowników do Polski, poinformował prezes Alex Lissitsa >>>>  

PZU 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) po wprowadzeniu w życie Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) będzie posiadać w swojej ofercie zarówno produkt Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), jak i PPK, poinformował prezes PZU Życie Roman Pałac. >>>>   

KGHM Polska Miedź

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra energii żąda umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego KGHM Polska Miedź, zwołanego na 15 marca, dodatkowego punktu dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej w celu wzmocnienia kontroli nad działalnością spółki, podano w komunikacie. >>>> 

Mostostal Warszawa 

Mostostal Warszawa podpisał umowę na rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego dla Mondelez International RD&Q za 12,35 mln zł netto, poinformowała spółka. >>>>  

PGE, Kogeneracja  

Zarząd Kogeneracji uważa, że cena akcji w wezwaniu PGE ustalona na 81,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. >>>>  

Agora, Helios

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez Helios (spółkę zależną Agory) wraz z dwiema osobami fizycznymi wspólnego przedsiębiorcy joint venture w segmencie gastronomicznym, podała Agora. >>>>