Skarbiec TFI 

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotował 10,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r.fin. 2017/2018 (1 lipca - 31 grudnia 2017 r.) wobec 12,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 12,19 mln zł wobec 15,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,23 mln zł w I poł. r. fin. 2017/2018 wobec 46,94 mln zł rok wcześniej.

ZM Henryk Kania 

Zakłady Mięsne Henryk Kania planują emisję do 150 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł, podała spółka. "Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 15 lutego 2018 roku emitent podjął decyzję o zamiarze emisji obligacji przez spółkę nie więcej niż 150 000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda i zaoferowaniu ich nabycia w trybie określonym w art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach tj. poprzez proponowanie nabycia obligacji nie więcej niż 149 podmiotom" - czytamy w komunikacie. Szczegółowe parametry planowanej emisji, m.in.: oprocentowanie, termin emisji i termin wykupu zostaną przez spółkę określone w warunkach emisji obligacji. Emitent poinformuje o ustaleniu wyżej wymienionych parametrów osobnym raportem, podano także.

>>> Zobacz też rekomendacje    

Fam, Uniwheels

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu z obrotu akcji spółek Fam oraz Uniwheels 20 lutego br., podała Giełda. >>>>   

Selvita

Selvita pozyskała od inwestorów deklaracje implikujące objęcie wszystkich oferowanych akcji serii H. Cena emisyjna została ustalona na poziomie ceny maksymalnej – 61 zł za każdą akcję oferowaną – co oznacza, że łączna wartość oferty brutto wyniesie 134,2 mln zł, podała spółka. >>>> 

Esotiq & Henderson 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu br. przez Esotiq & Henderson wyniosły ok. 10,5 mln zł i były wyższe o 2% r/r. >>>>  

BZ WBK

Deutsche Bank zamierza sprzedać ok. 1,2 mln akcji Banku Zachodniego WBK, stanowiących ok. 1,2% dotychczasowego kapitału w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), podał bank w komunikacie. >>>> 

Mercor

Mercor odnotował 3,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2017/2018 (tj. od 1 października do 31 grudnia 2017 r.) wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Gekoplast  

Sacellum - podmiot zależny od spółki Karton należącej do K-Holding - ogłosiło przymusowy wykup 40 598 akcji Gekoplastu po 15,31 zł za akcję, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. >>>> 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce rozszerzyć grupę odbiorców gazu skroplonego (LNG) o małe jednostki dzięki zastosowaniu mobilnego stanowisko do odmierzania skroplonego gazu ziemnego, poinformował wiceprezes Łukasz Kroplewski. Spółka szacuje, że rynek LNG małej skali mógłby wzrosnąć ponad trzykrotnie - do co najmniej 200 tys. ton/rok w ciągu 10 lat. >>>> 

Getback

Getback planuje pozyskać do 15 mln zł w ramach emisji szóstej serii obligacji (seria PP6), z programu publicznej emisji obligacji, poinformowała spółka. Zapisy rozpoczną się 19 lutego i potrwają do 28 lutego br. >>>> 

Stalexport Autostrady

Stalexport Autostrady odnotował 153,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 159,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka,, prezentując wstępne dane. >>>> 

Agora

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wydał decyzję o dokonaniu rejestracji umowy o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora (PGK), w skład której wejdą: Agora oraz spółki zależne: Grupa Radiowa Agory, Agora TC, Trader.com (Polska), Helios, AMS, Yieldbird oraz Plan A, poinformowała spółka. >>>> 

CI Games

CI Games szacuje skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na ok. 100,5 mln zł, podała spółka. Poziom sprzedaży gry "Sniper Ghost Warrior 3" (SGW3) przekroczył 1 mln sztuk. >>>> 

LW Bogdanka

Rada nadzorcza Lubelskiego Węgla Bogdanka odwołała Krzysztofa Szlagę z funkcji prezesa i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Sławomirowi Karlikowskiemu, podała spółka >>>> 

Best

Best wydłużył zapisy w ramach emisji obligacji do 27 lutego br., poinformowała spółka. Pierwotnie przyjmowanie zapisów miało zakończyć się 16 lutego. >>>> 

Stalprodukt

Stalprodukt otrzymał zgodę urzędu antymonpolowego w Turcji na przejęcie GO Steel Frydek Mistek, poinformowała spółka. Tym samym spełniony został warunek zawieszający wejście w życie umowy, dodano. >>>>