Warszawa, 27.02.2018 (ISBnews) - Ze względu na brak zainteresowania objęciem akcji nowej emisji, Próchnik rozpoczął przegląd opcji strategicznych, zmierzających do pozyskania środków finansowych, podała spółka. Nie wyklucza partnera lub inwestora branżowego bądź też zbycia aktywów.
"Zarząd spółki informuje, że w dniu 26 lutego 2018 r. upłynął termin na udzielenie odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert objęcia akcji serii O, wyznaczony przez spółkę jej wybranym akcjonariuszom. W związku z brakiem zainteresowania akcjonariuszy spółki objęciem akcji serii O, zarząd spółki informuje o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, zmierzających do pozyskania środków finansowych, które zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań spółki i jej rozwój" - czytamy w komunikacie.
Przegląd opcji strategicznych stanowi element kontynuacji działań obecnego zarządu spółki, mających na celu poprawę sytuacji finansowej spółki, podkreślono.
"Na obecnym etapie będą rozważane wszelkie opcje, między innymi poszukiwanie dla spółki partnera lub inwestora branżowego. Niewykluczone jest także zbycie aktywów spółki, w tym zbycie zorganizowanego składnika przedsiębiorstwa wraz z jednym z posiadanych znaków towarowych: Rage Age lub Próchnik (w zgodzie z uwarunkowaniami wynikającymi z ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na części majątku). Żadne decyzje nie zostały w tej materii podjęte" - czytamy dalej.
Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).
(ISBnews)