Griffin Premium RE.. chce przeprowadzić ofertę prywatną wart. 400 mln euroWarszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Griffin Premium RE.. zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie oferty prywatnej w wysokości 400 mln euro (z opcją dodatkowego przydziału na żądanie znaczącego inwestora), poinformowała spółka. Ponadto zarząd zatwierdził przedstawienie walnemu zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia nowej polityki dywidendy, która zakłada wypłatę na rzecz akcjonariuszy co pół roku nie mniej niż 90% wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych (FFO), a także zmiany nazwy firmy na "Globalworth Poland Real Estate N.V.", podała spółka.

"Zarząd:

(...) 3. zatwierdził przedstawienie walnemu zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie:
a. zmiany firmy spółki na 'Globalworth Poland Real Estate N.V.';
b. wprowadzenia do statutu nowej polityki w zakresie dywidendy, która zakłada wypłatę na rzecz akcjonariuszy co pół roku nie mniej niż 90% wolnych operacyjnych przepływów pieniężnych (FFO) spółki;
c. zmiany uprawnienia do reprezentacji członków zarządu w taki sposób, aby do reprezentacji spółki uprawnieni byli dyrektor wykonawczy działający łącznie z innym członkiem zarządu;
4. postanowił zaproponować walnemu zgromadzeniu spółki podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie oferty prywatnej w wysokości 400 000 000 euro (z opcją dodatkowego przydziału na żądanie znaczącego inwestora) po oczekiwanej cenie w wysokości stanowiącej równowartość obowiązującej wartości aktywów netto (NAV) na akcję obliczonej według metodologii EPRA (European Public Real Estate Association) lub w przybliżonej wysokości, oferowanej do wybranych inwestorów, w tym m. in. do akcjonariuszy większościowych spółki oraz akcjonariuszy większościowych spółki Globalworth Real Estate Investments Limited" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zarząd przyjął oświadczenia o rezygnacji z funkcji członka zarządu złożone przez Macieja Dyjasa i Nebila Senmana i udzielił wiążących nominacji w zakresie powołania dwóch nowych dyrektorów niewykonawczych spółki, tj. Norberta Sasse i George'a Muchanya, podano także.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

(ISBnews)