W Unii Europejskiej w 2016 r. różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wyniosła nieco ponad 16 proc. Oznacza to, że kobiety zarabiają na godzinę średnio 84 centy, podczas gdy mężczyźni 1 euro - podaje Eurostat.

Najniższe dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w państwach UE odnotowano w Rumunii (5,2 proc.), we Włoszech (5,3 proc.), w Luksemburgu (5,5 proc.), Belgii (6,1 proc.), Polsce (7,2 proc.), Słowenii. (7,8 proc.) i Chorwacji (8,7 proc. - dane za 2014 r.).

Z kolei największa luka płacowa (ponad 20 proc.) występuje w Estonii (25,3 proc.), Czechach (21,8 proc.), Niemczech (21,5 proc.), Wielkiej Brytanii (21,0 proc.) i Austrii (20,1 proc.).

W porównaniu z 2011 r. zróżnicowanie płac ze względu na płeć spadło w większości państw członkowskich UE. Na poziomie całej Wspólnoty różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zmniejszyła się nieznacznie, o 0,6 pkt procentowego, z 16,8 proc. w 2011 r. do 16,2 proc. w 2016 r.

>>> Czytaj też: Raport o europejskiej biedzie. W tych państwach ryzyko ubóstwa jest największe

Najszybciej pensje kobiet doganiają płace mężczyzn w Rumunii, gdzie w ciągu 5 lat dystans pomiędzy ich wynagrodzeniami zmniejszył się o 4,4 punkty procentowe (pp). Kolejne były Węgry (-4,0 pp), a następnie Hiszpania i Austria (po -3,4 pp), Belgia (-3,3 pp) i Holandia (-3,0 pp).

W tym samym okresie w dziesięciu państwach różnica w wynagrodzeniach pań i panów wzrosła. Najmocniej dystans powiększył się w Portugalii (+4,6 pp) i Słowenii (+4,5 pp).

Polska znalazła się w grupie państw, w których dysproporcje w płacach ze względu na płeć wzrosły. Od 2011 r. różnica w wynagrodzeniach Polek i Polaków powiększyła się o 1,7 pp.

Zawody nadal dzielą się według płci

Eurostat zbadał też 20 najpopularniejszych zawodów, którymi trudni się 76 proc. pracujących w UE. W 2016 r. najbardziej zdominowanymi przez kobiety profesjami były te związane z opieką i pielęgnacją (89 proc.), sprzątaniem (84 proc.), pracami biurowymi ( 80 proc.), służbą zdrowia (78 proc.) i nauczaniem (71 proc.).

Z kolei mężczyźni dominowali wśród budowlańców (97 proc.), kierowców i operatorów urządzeń (96 proc.), pracowników przemysłu metalowego (96 proc.), czy techników nauk ścisłych i technicznych (83 proc.).