"Mamy najwyższy wzrost gospodarczy od 10 lat. Inwestycje są coraz lepsze, zatrudnienie jest na poziomie rekordowym. Stopa bezrobocia jest na poziomie sprzed kryzysu. Finanse publiczne się poprawiają, sektor bankowy jest dobrze dokapitalizowany. Liczba osób ubogich i wykluczonych społecznie jest na poziomie sprzed kryzysu" - wyliczał wiceszef KE Valdis Dombrovskis, który jest komisarzem odpowiedzialnym za stabilność finansową w UE.

Dodał, że choć informacje są pozytywne, wiele pozostaje do zrobienia. "Poziom zadłużenie osób prawnych i gospodarstw domowych wciąż jest wysoki w niektórych państwach członkowskich" - wyjaśnił. Dodał, że choć spadła liczba kredytów zagrożonych, to "jest ciągle wysoka".

Według raportu KE, największe zakłócenia równowagi makroekonomicznej występują we Włoszech, Chorwacji i na Cyprze. Nierównowagą ekonomiczną, choć KE nie ocenia jej jako nadmierną, charakteryzują się też gospodarki Bułgarii, Francji, Niemiec, Irlandii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji. Poprawa w porównaniu z poprzednim rokiem nastąpiła w Bułgarii, Francji i Portugalii, które wyszły z grupy krajów, gdzie nierównowaga jest nadmierna. Słowenia jest jedynym krajem, którego gospodarka w ocenie KE przestała charakteryzować się nierównowagą ekonomiczną.

W przypadku Portugalii KE zwraca uwagę na wysoki poziom zadłużenia wewnętrznego i zagranicznego, ale równocześnie na wyjście z procedury nadmiernego deficytu. W przypadku Francji zwrócono uwagę na najnowsze reformy gospodarcze oraz spadek deficytu budżetowego i bezrobocia. W Słowenii - jak podała KE - nastąpiło wzmocnienie sektora bankowego i spadek liczby zagrożonych kredytów.

Reklama

"Od czasu kryzysu maleje liczba krajów objętych procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi ekonomicznej, a postępy poczynione przez Bułgarię, Francję, Portugalię i Słowenię zostały dziś docenione przez formalną zmianę klasyfikacji. Konieczne są dalsze wysiłki we wszystkich krajach. Miliony Europejczyków nadal toczą codzienną walkę o byt, dlatego wszystkie rządy muszą poświęcić więcej uwagi problemom nierówności, bezrobocia i niepewności zatrudnienia" - powiedział komisarz UE ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici.

KE skrytykowała w środę Belgię, Cypr, Węgry, Irlandię, Luksemburg, Maltę i Holandię za stosowanie tzw. agresywnego planowania podatkowego.

"Po raz pierwszy KE omawiała dziś agresywne planowanie podatkowe. Omawiano siedem krajów unijnych: Belgię, Cypr, Węgry, Irlandię, Luksemburg, Maltę i Holandię. Te praktyki podważają sprawiedliwość i równe warunki konkurencyjne na naszym wewnętrznym rynku i zwiększają obciążenia, które są na barkach europejskich podatników. (...) Przyznajemy, że niektóre z tych państw poczyniły znaczne kroki, by dostosować swój model podatkowy. (...) Jednak musimy sobie powiedzieć jasno, że jeśli ciągle o tym mówimy, to dlatego, że jesteśmy przekonani, iż w tej sprawie należy zrobić więcej" - powiedział na konferencji Moscovici.

Dodał, że należy zadbać o to, aby w UE "sprawiedliwe opodatkowanie stało się regułą bez żadnych wyjątków".

Agresywne planowanie podatkowe to sposób unikania przez firmy płacenia podatków w kraju, w którym działają. Poprzez skomplikowane transakcje i wykorzystanie luk prawnych płacą podatki w innych państwach, które oferują bardziej korzystne stawki. Stawia to w gorszej sytuacji inne firmy, które płacą podatki w kraju, w którym działają.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)