Ankietowanym zadano pytanie: „Czy Pan/i lub któryś z członków rodziny planuje w najbliższym czasie podjęcie pracy za granicą?”.

Największy odsetek odpowiedzi twierdzących był w najmłodszej grupie wiekowej (18-24). Przy tym 34 proc. badanych zadeklarowało, że sami mają taki zamiar lub chce tak zrobić ktoś z ich rodziny, głównie z powodu większego dobrobytu za granicą, 5 proc. - że głównie z powodu węgierskiego życia publicznego, a pozostali z innych przyczyn. 16 proc. odparło, że nie wiedzą, lub nie udzieliło odpowiedzi.

Im starsza grupa wiekowa, tym rzadziej deklarowano zamiar wyjazdu do pracy za granicę. Wśród ogółu społeczeństwa odsetek tych, którzy sami chcą wyjechać do pracy za granicę lub mają w rodzinie takie osoby, wyniósł 18 proc.

Sondaż przeprowadzono na próbie 1000 osób.

Według szacunków portalu gospodarczego Portfolio z połowy zeszłego roku około 600 tys. Węgrów wyemigrowało do innych państw UE, w tym najwięcej – 250 tys. – do Wielkiej Brytanii. Wcześniejsze szacunki węgierskiego Centralnego Urzędu Statystycznego z 2014 r. mówiły o 350 tys. węgierskich emigrantów.

>>> Czytaj też: Fatalne perspektywy dla młodych oraz emeryci żyjący w dobrobycie. Oto jak wygląda dziś gospodarka Włoch