Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT to 89,8 mln zł.

W ramach kontraktu wykonawca będzie musiał m.in. przygotować dokumentację projektową, w tym projekt budowlany i uzyskać pozwolenia na budowę. Z kolei prace budowlane obejmą m.in. nawierzchnię i podtorze, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia i systemy telekomunikacyjne, perony i obiekty kubaturowe czy przejścia i przejazdy.

Projekt ten ubiega się o współfinansowanie unijnymi środkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w przetargu muszą złożyć swoje oferty do 20 kwietnia tego roku.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Dorota Skrobisz