"Zredukujemy programy inwestycyjne w stosunku do 2008 r. o 25-30 proc. W sumie inwestycje wyniosą blisko 8 mld dol." - oświadczył Alekpierow w wywiadzie dla angielskojęzycznego radia "Russia Today".

Inwestycje tej wysokości pozwolą firmie "zapewnić sobie wzrost wydobycia ropy naftowej w 2009 r. o 1,5-1,8 proc." - dodał.

Inwestycje zagraniczne Łukoila wyniosą około 1,5 mld dol.

Alekpierow podkreślił, że programy inwestycyjne nie są sztywne i zależą od ceny ropy naftowej oraz od kursu rubla, który od listopada stracił ok. 1/3 wartości.

Dochód netto Łukoila od stycznia do września 2008 r. wzrósł o prawie 71 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego i wyniósł 10,8 mld dol.

Łukoil został w poniedziałek uhonorowany nagrodą dla najbardziej transparentnej firmy w Rosji z powodu udzielania akcjonariuszom i ewentualnym inwestorom informacji na temat osiąganych wyników i planów na przyszłość.