"W tym roku napływ będzie na pewno poniżej 10 mld euro. Szacujemy, że może być w przedziale 7-10 mld. Widełki są tak szerokie gdyż sytuacja jest niepewna" - powiedział dziennikarzom Wojciechowski.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2007 roku wyniosły 12.834 mln euro wobec 15.061 mln w 2006 roku.