"Oznacza to coraz silniejsze oddziaływanie na rynek pracy czynników negatywnych. Co więcej sygnały te z miesiąca na miesiąc nasilają się" - napisano w komentarzu. W grudniu br. stopa bezrobocia wzrosła z 9,1 proc. do 9,5 proc.

"O ile w poprzednich miesiącach działały głównie czynniki o charakterze sezonowym, o tyle obecny wzrost ma również charakter cykliczny związany ze spowolnieniem gospodarki" - napisał BIEC.