Zysk netto Impela spadł r: r do 9,67 mln zł w 2017 r.


Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Impel odnotował 9,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 20,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem wyniósł 13,7 mln zł wobec 24,7 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 36,65 mln zł wobec 41,92 mln zł zysku rok wcześniej.
"Drastyczne zwiększenie kosztów pracy wprowadzonych zmianą prawa, koniczność ich bezpośredniego przełożenia na klienta w procesie renegocjacji cen naszych usług, jak również skala tego zjawiska w kontekście naszej grupy sprawiają, iż pozytywnie oceniamy wypracowany skonsolidowany wynik operacyjny EBIT w kwocie 37 mln zł, pomimo jego obniżenia o 5 mln zł (12%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Największy, negatywny wpływ na wynik miał wzrost kosztów bezpośrednich (zwiększona płaca minimalna) pracy i kosztów pośrednich nadzoru (presja płacowa i malejąca podaż pracy), a także utrata marży na kontraktach wypowiedzianych w wyniku braku porozumienia cenowego. Ogromny wysiłek został włożony w poprawę płynności finansowej grupy. Zwiększyliśmy efektywności windykacji należności, zmniejszając poziom należności przeterminowanych, jak również skróceniu uległ wskaźnik rotacji należności, co w konsekwencji pozwoliło sfinansować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wzrostu przychodów wraz z jednoczesnym obniżeniem poziomu długu netto" - napisał prezes Grzegorz Dzik w liście do akcjonariuszy.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 255,93 mln zł w 2017 r. wobec 2 066,63 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 17,9 mln zł wobec 18,72 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.
(ISBnews)