Zysk netto Unified Factory wzrósł r: r do 8,95 mln zł w 2017 r.


Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Unified Factory odnotowało 8,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 4,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 12,96 mln zł wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,55 mln zł w 2017 r. wobec 26,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 8,87 mln zł wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej.
Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.
(ISBnews)