Zysk netto FKD wzrósł do 4,81 mln zł w 2017 r.Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Fabryka Konstrukcji Drewnianych (FKD) odnotowała 4,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r., co oznacza wzrost o 271% r/r, podała spółka.

Skonsolidowane przychody były na poziomie 18,89 mln zł i wzrosły o 49% r/r. Wynik EBITDA sięgnął 6,07 mln zł po wzroście o 32% r/r, podano w komunikacie.

W samym IV kw. kwartale przychody spółki wzrosły o 142% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej i wyniosły prawie 7,5 mln zł.

"Wyniki finansowe za 2017 rok są odzwierciedleniem ogromnego rozwoju działalności spółki w tym okresie. Doszło wówczas do kontynuowania procesu konsolidacji i synergii z przejętymi rok wcześniej spółkami z grupy DOME International, czego bezpośrednim efektem było osiągnięcie pozycji niekwestionowanego lidera polskiego rynku projektowania i budowy magazynów soli. Jednocześnie braliśmy udział w wielu przetargach, co skutkowało tym, że zostaliśmy wybrani do realizacji kontraktów o łącznej wartości prawie 33 mln zł. Będą one miało pozytywny wpływ również na 2018 rok, bowiem znacząca część z nich jest wciąż realizowana" - skomentował prezes Waldemar Zieliński, cytowany w komunikacie.

Na początku grudnia 2017 r. FKD opublikowała aktualizację prognoz finansowych na lata 2017-2018, według której przychody netto ze sprzedaży miały wynieść w 2017 roku ponad 19 mln zł, zysk EBITDA - 8,1 mln zł, a zysk netto - 5 mln zł.

"Prognoza dot. przychodów została zrealizowana w 98,2%, a zysku netto w 96,3%. Prognoza dot. wyniku EBITDA została przez spółkę zrealizowana w 75,3%. Różnica ta wynika przede wszystkim z konieczności ujęcia w pozostałych kosztach operacyjnych nakładów poniesionych przez spółkę w ramach finansowania dotacji na badania nad innowacyjną belką drewna klejonego. W celu realizacji badań spółka nabyła aktywa o wartości 1,3 mln. Dotacja ma zostać rozliczona w czerwcu 2018 roku" - czytamy dalej.

"Rok 2017 był przełomowy dla spółki również ze względu na rozpoczęcie działalności w nowym perspektywiczny segmencie budowy jednorodzinnych domów szkieletowych. W czwartym kwartale zeszłego roku podpisaliśmy pierwszy tego typu kontrakt i właśnie jesteśmy w trakcie jego realizacji. Jednak to w 2018 roku nastąpi znaczący wzrost skali działalności w tym segmencie dzięki niedawnemu przejęciu spółki Drewex Sp. z o.o. Ogromne moce produkcyjne zakładu w Mieszkowicach oraz kadra doświadczona w realizacji tego typu projektów są prawdziwy kamieniem milowym na drodze do realizacji jak największych kontraktów oraz osiągania jak największych przychodów z tego segmentu" - podsumował prezes.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych. Akcje spółki od 21 marca 2013 roku są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)