W czwartek wojewoda małopolski Piotr Ćwik poinformował przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o promesach na dofinansowanie wybranych zadań.

Jak podkreślił wojewoda, przekazane gminom i powiatom środki finansowe zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjną Małopolski.

„Wpłynie to z całą pewnością na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną województwa. Właśnie z perspektywy Małopolski widać, jak istotne są działania inwestycyjne ukierunkowane zarówno na ten główny +ruszt+ drogowy, jak i na drogi lokalne” - zaznaczył wojewoda.

Uczestniczący w uroczystości szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka podkreślił, że rządowy program stanowi realne wsparcie dla samorządów pozwalające realizować bardzo potrzebne z punktu widzenia lokalnych społeczności inwestycje.

„To kwestia nowych szans dla gmin czy powiatów, a zarazem lepszych standardów życia mieszkańców” - zaznaczył i przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki przekazał we wtorek informację o dodatkowych 500 mln zł na rozwój dróg lokalnych, z czego prawie 36 mln zł przypadnie Małopolsce.

Na 57 mln zł przyznane na zadania wnioskowane przez małopolskie samorządy składa się 12 zadań dotyczących dróg powiatowych o łącznej wartości ponad 28,6 mln zł oraz 24 zadania dotyczące dróg gminnych kosztujące w sumie ponad 28,6 mln zł.

Według zapowiedzi samorządów efektem przeprowadzonych prac inwestycyjnych będzie przebudowa, budowa lub remont ponad 74 km dróg.

Najdroższymi z zaplanowanych prac są: przebudowa drogi powiatowej Kępanów – Tymbark w powiecie limanowskim (całkowita wartość inwestycji 7,8 mln zł), przebudowa drogi powiatowej w Chrzanowie i okolicznych miejscowościach (6,7 mln zł) czy rozbudowa drogi gminnej w Nowym Targu (6,7 mln zł).(PAP)

autor: Rafał Grzyb