Akcjonariusze Vantage Dev. zdecydowali o 0,13 zł: akcję dywidendy nadzwyczajnejWarszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali o przeznaczeniu 7,09 mln zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na dywidendę nadzwyczajną, co oznacza wypłatę 0,13 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej pochodzącej z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 7 094 975,29 zł, tj. 0,13 zł na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą nadzwyczajną wynosi 54 576 733 sztuki" - czytamy w komunikacie.

Uprawnionymi do dywidendy nadzwyczajnej są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia ww. uchwały, z wyłączeniem akcji własnych spółki, podano także.

"Termin wypłaty dywidendy nadzwyczajnej został ustalony na dzień 26 marca 2018 r." - czytamy także.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. W 2017 r. sprzedała 1 034 lokale.

(ISBnews)