"Z uwagi na utrzymanie silnej bazy kapitałowej zarząd banku rekomendować będzie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatrzymanie zysku z 2008 r." - powiedział Grendowicz podczas konferencji prasowej.

Z zysku za 2007 rok bank również nie wypłacił premii dla akcjonariuszy, uzasadniając tę decyzję kontynuacją polityki rozwoju grupy i intensywnej ekspansji na rynku usług finansowych oraz związanej z tym konieczności zapewnienia dla banku stabilnej bazy kapitałowej

Gdyby BRE Bank zdecydował się na wypłatę dywidendy z zysku za 2008 rok, byłaby ona pierwszą od 7 lat.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 857,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 710,09 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk brutto wyniósł odpowiednio: 1 000,1 mln zł wobec 954,5 mln zł.