Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, oraz Emitent.Cherrypick Games

W ramach tzw. "soft launch" Cherrypick Games wydało w marcu grę "MatchUp Friends" na takich rynkach, jak Singapur, Hongkong, Nowa Zelandia, Dania, Szwecja, Holandia, Kanada i RPA, poinformował prezes ISBnews Marcin Kwaśnica. W trakcie soft-launch polska spółka testuje m.in. najnowsze rozwiązania, w tym do matchmakingu (łączenia graczy) Gamelift należące do Amazon Web Services (AWS) i liczy na wsparcie marketingowe Amazon.

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ocenia, że planowane do wprowadzenia opłaty związane z zawartością helu w gazie ziemnym, które mają być wprowadzone nowelizacją prawa geologicznego i górniczego, to koszt dla spółki w wysokości 20-30 mln zł rocznie, poinformował prezes Piotr Woźniak. "Koszt to między 20-30 mln zł rocznie. Jako podatek nie wchodzi to w taryfę" - powiedział Woźniak podczas spotkania z dziennikarzami w Odolanowie. Nowelizacja przewiduje opłatę od wolumenu helu w gazie ziemnym wynoszącym co najmniej 0,1%.

Kredyt Inkaso

- Kredyt Inkaso uplasował w ofercie publicznej wszystkie oferowane czteroletnie obligacje serii PA02 o wartości nominalnej 30 mln zł w ramach programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł, poinformowała spółka. Redukcja zleceń wyniosła 36,4%.

Atlas Estates

Atlas Estates odnotował 11,59 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

GPW

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 23 kwietnia br. o zgodzie na zbycie 384 025 szt. akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange Limited za łączną cenę nie niższą niż 11,475 mln GBP, wynika z projektów uchwał.

11bit Studios

11bit Studios odnotowało 3,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Vivid Games

Vivid Games oczekuje ok. 6,5 mln zł skonsolidowanej straty netto za rok 2017, poinformowała spółka. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

Grupa Azoty

Grupy Azoty zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym na wartość aktywów akcji Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" jako korekty wyniku lat ubiegłych w łącznej kwocie -24,6 mln zł oraz odpisu utworzonego w poczet wyniku roku 2017 w kwocie -18,1 mln zł, podała spółka. Wpływ zdarzenia na jednostkowy wynik netto to -18,1 mln zł. >>>>

Erbud

Erbud odnotował 22,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Erbud rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 14 093 044,9 zł, co przekłada się na 1,1 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>

Portfel zamówień Grupy Erbud ma wartość 2,04 mld zł, z czego 1,8 mld zł przypadało do realizacji w roku bieżącym, podała spółka. Od początku br. grupa podpisała kontrakty o wartości 292 mln zł. >>>>

PKP Cargo

Rada nadzorcza PKP Cargo powołała w skład zarządu Czesława Warsewicza, powierzając mu funkcję prezesa zarządu, oraz Leszka Borowca, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. finansowych. >>>>

Bank Millennium

Rada nadzorcza Banku Millennium ustaliła, że zarząd banku będzie liczył 6 osób i ponownie powołała Joao Bras Jorge na prezesa zarządu, Fernanda Bicho na wiceprezesa zarządu oraz Wojciecha Haase, Andrzeja Glińskiego, Marię Jose Campos i Wojciecha Rybaka na członków zarządu, poinformował bank. >>>>

Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Millennium postanowiło nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 r. w kwocie 648 945 143,38 zł w całości na kapitał rezerwowy, poinformował bank. >>>>

Ciech

Ciech odnotował 393,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 593,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ulma Construccion

Ulma Construccion Poland odnotował 24,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Ulma Construccion Polska rekomenduje przeznaczenie zysku w łącznej kwocie 20,02 mln zł na dywidendę, co daje 3,81 zł brutto na akcję, podała spółka. >>>>

Akcjonariusze Ulma zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 kwietnia o wypłacie dywidendy w wysokości 3,81 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>

Vigo System

Vigo System odnotowało 9,54 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 10,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Sare

Sare odnotowało 2,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CDRL

CDRL planuje w tym roku przede wszystkim rozwój sieci sklepów Coccodrillo za granicą i dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży przez internet, poinformował ISBnews prezes Marek Dworczak. >>>>

Larq

Larq odnotował 33,19 mln zł jednostkowego zysku netto w 2017 r. wobec 32,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Action

Niezależna analiza stopnia zaspokojenia wierzycieli Action w restrukturyzacji wykazała, że może on wynieść ok. 54% w przypadku likwidacji majątku i ok. 71% w przypadku postępowania ze sprzedażą całości przedsiębiorstwa tzw. Pre-Pack, podała spółka. Jednocześnie projekcje finansowe spółki zostały ocenione jako "możliwe do wykonania". >>>>

Marvipol Development

Marvipol Development uruchomił sprzedaż 239 lokali w III etapie inwestycji Riviera Park na warszawskiej Białołęce, podała spółka. W dwóch poprzednich etapach osiedla Marvipol sprzedał do tej pory ponad 60% z 401 mieszkań. >>>>

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż 240 mieszkań w IV etapie Osiedla Cybernetyki 17 na warszawskim Mokotowie, podała spółka. >>>>

Próchnik

Zarząd Próchnika złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age, podała spółka. >>>>

Play Communications

Play rozszerzył ofertę w ramach uruchomionego pod koniec ub.r. mobilnego marketu ubezpieczeniowego o produkty dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podał operator. >>>>

Enter Air

Enter Air oczekuje obniżenia o kilka punktów procentowych kosztów finansowania samolotów dzięki większemu zaangażowania środków własnych, pochodzących częściowo z planowanej emisji do 2,3 mln akcji, wynika z wypowiedzi dyrektora generalnego i członka zarządu Enter Air Grzegorza Polanieckiego dla ISBnews. >>>>

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski oraz startup Coinfirm podpisały umowę o współpracy, dzięki której bank - jako pierwsza polska instytucja finansowa - rozpoczęła wdrożenie rozwiązań w technologii blockchain. W pierwszym etapie wdrożenia udostępniony zostanie system pozwalający na weryfikację autentyczności dokumentów bankowych, podał PKO BP. >>>>

Getin Holding

Rada nadzorcza Getin Holding powołała na nową kadencję zarząd w niezmienionym składzie, z Piotrem Kaczmarkiem jako prezesem, podała spółka. >>>>

Introl

Introl zdecydował o zmianie polityki dywidendowej i będzie rekomendował wypłatę dywidendy lub jej brak po każdym zakończonym roku obrotowym, w zależności od stanu środków finansowych, podała spółka. >>>>

Polski Holding Nieruchomości

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) odwołała Macieja Jankiewicza ze stanowiska prezesa i powierzyła czasowo wykonywanie czynności prezesa Izabeli Felczak-Poturnickiej, podała spółka. >>>>

Elektrobudowa

Zarząd Elektrobudowy podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2017, zgodnie z którym rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 37 980 864 zł tj. 8 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Elektrobudowa odnotowała 58,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 55,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Idea Bank

Akcjonariusze Idea Banku zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r. i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 24 kwietnia br. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen oraz ministrowie energetyki i komunikacji Litwy podpisali deklarację o współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w której potwierdzone zostały długofalowe zadania i kierunki rozwoju Orlen Lietuva, podała spółka. >>>>>

mBank

mFinanse – spółka zależna mBanku – sprzedały zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Latona SA w związku ze sprzedażą tej spółki na rzecz Phoebe IVS, podał mBank. Grupa mBanku rozpozna 177 mln zł zysku na transakcji w I kw. 2018 r. >>>>

Miraculum

Miraculum złożyło do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru do 5 000 000 akcji zwykłych serii T2 o wartości nominalnej 1,5 zł każda, podała spółka. "Złożenie prospektu emisyjnego jest konsekwencją podjętej w dniu 17 stycznia 2018 roku uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz zmiany statutu spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2" - czytamy w komunikacie.