'Minutes' RPP: Inflacja zbliżona do celu w horyzoncie projekcjiWarszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Podczas marcowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja pozostanie zbliżona do celu. Członkowie Rady wskazali, że według marcowej projekcji inflacja w 2018 r. będzie niższa niż wcześniej oczekiwano i wyniesie 2,1%.

"Omawiając procesy inflacyjne w Polsce, wskazywano, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych na początku 2018 r. obniżyła się, a inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii pozostaje niska. W ostatnim okresie wyhamował także wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu" - czytamy w "minutes".

Część członków RPP wskazała, że ostatnie dane potwierdzają brak wpływu przyśpieszenia wzrostu płac na dynamikę cen, a niektórzy członkowie Rady zaznaczali także, że wzrost cen następuje w warunkach utrzymującej się umiarkowanej dynamiki kredytu.

"Niektórzy członkowie Rady oceniali, że inflacja może być wyższa od prognozowanej. Według tych członków Rady, do szybszego wzrostu cen może się przyczyniać wyższa od oczekiwanej dynamika płac oraz jej silniejsze - wobec zmniejszającej się zdolności firm do absorbowania rosnących kosztów płac bez zmiany cen ich produktów - przełożenie na inflację" - czytamy dalej.

Część członków RPP stwierdziła, że wpływ wzrostu płac na procesy cenowe może pozostać ograniczony, a w efekcie inflacja bazowa może być niższa od prognozowanej.

"Członkowie ci podkreślali ponadto, że dynamika cen w kolejnych latach będzie w dalszym ciągu ograniczana przez niską inflację w otoczeniu polskiej gospodarki oraz wyraźnie słabszą niż w poprzednich latach prognozowaną dynamikę cen energii" - czytamy dalej.

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie inflacja konsumencka wyniesie 2,1% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 3% w 2020 r.

(ISBnews)