Grupa Żywiec  

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali o wypłacie łącznie 26 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>>  

MOL

Akcjonariusze MOL zdecydowali o przeznaczeniu 94,28 mld HUF na dywidendę za 2017 r. oraz wyrazili zgodę na skup akcji własnych, podała spółka. >>>>   

Pekabex

Pekabex Bet – spółka zależna Pekabeksu – podpisała z NCC Sverige umowę na dostawę konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Tollare Terrass w Sztokholmie, podał Pekabex. Wartość wynagrodzenia dla Pekabex Bet to 20,09 mln zł netto.  "Przedmiot umowy zostanie wykonany etapowo, zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem, przy czym zakończenie dostaw planowane jest na maj 2019 r." - czytamy w komunikacie. 

FO Dębica

W związku z błędem rachunkowym dotyczącym wartości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Firma Oponiarska Dębica skorygowała w dół zysk netto za 2017 rok o 4,66 mln zł do 120,19 mln zł, podała spółka. >>>>  

Gino Rossi

Gino Rossi odwołało nadzwyczajne walne zgromadzenia zwołane na 24 kwietnia 2018 r., poinformowała spółka. "Odwołanie NWZ spowodowane jest wadami prawnymi w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, które skutkują ryzykiem uznania, że NWZ nie zostało zwołane w sposób prawidłowy" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie zarząd poinformował, że NWZ zostanie zwołane ponownie. Zgodnie z projektami uchwał, nadzwyczajne walne zaplanowane na 24 kwietnia miało zdecydować o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 20 mln zł w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 10 maja o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę do 20 mln zł w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne. Pierwotnie NWZ miało się odbyć 24 kwietnia br, jednak zostało odwołane z powodu wad prawnych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje    

Kopex, Famur 

Akcjonariusze Kopeksu wyrazili zgodę na plan podziału poprzez przeniesienie części majątku spółki na Famur, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. >>>>  

Impexmetal 

Impexmetal zaakceptował decyzję koncernu Rusal – dostawcy surowca dla Aluminium Konin – o czasowym zawieszeniu realizacji kontraktu, podała spółka. "Po zakończeniu wewnętrznych analiz dotyczących dopuszczalnych rozwiązań prawnych związanych z potencjalnymi skutkami sankcji nałożonych przez rząd USA na jednego z dostawców surowca produkcyjnego tj. koncern Rusal (i podmioty z nim powiązane), przez pryzmat możliwości realizacji kontraktu na dostawę do emitenta bloków aluminiowych w 2018 roku zawartego przez spółkę z Rusal Marketing GmbH, w związku z informacją otrzymaną od dostawcy, zaakceptował decyzję dostawcy o czasowym zawieszeniu realizacji kontraktu" – czytamy w komunikacie.  Spółka zastrzegła jednocześnie, że wstrzymanie dostaw surowca od Rusalu nie będzie miało wpływu na poziom produkcji i sprzedaży zakładu Aluminium Konin, ponieważ dostawy od tego podmiotu stanowią poniżej 10% zapotrzebowania surowcowego zakładu a Impexmetal nie spodziewa się zakłóceń w zabezpieczeniu dostaw surowca na jego potrzeby z innych dostępnych źródeł. 

mBank 

Akcjonariusze mBanku zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 217,91 mln zł, tj. 5,15 zł na akcję z zysku za 2017 rok oraz przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wysokości 1,2 mld zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych dziś uchwał. >>>>    

ABC Data

ABC Data odnotowała 11 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. przy 1 604 mln zł przychodów, podała spółka, przedstawiając wstępne dane. >>>> 

Best

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły o 22% r/r do 62 mln zł w I kw. 2018 r., zaś spłaty z posiadanych portfeli ogółem - o 16% r/r do 71,6 mln zł, podała spółka. >>>> 

Emperia Holding

Współpraca z nowym inwestorem - Maxima Grup otwiera drogę Stokrotce do aktywnego uczestnictwa w procesach konsolidacyjnych na polskim rynku detalicznym, podała Emperia Holding, właściciel sieci Stokrotka. >>>> 

Polimex Mostostal

Polimex Mostostal odnotował 137,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 61,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu wynosi ok. 1,9 mld zł, poinformował p.o. prezesa Przemysław Janiszewski. >>>>  

Marvipol Development

PDC Industrial Center 94 - spółka celowa Marvipol Logistics i PG Dutch Holding - podpisała pakiet dokumentów dotyczących realizacji i finansowania zamierzenia inwestycyjnego pn. "Warsaw South", polegającego na wybudowaniu dwóch budynków magazynowych, podał Marvipol Development. >>>>  

Archicom

Archicom podpisał list intencyjny z Krzysztofem Andrulewiczem w celu potwierdzenia woli powołania go na stanowisko prezesa ze skutkiem od 10 maja 2018 r., podała spółka. >>>> 

Groclin

Groclin zidentyfikował przesłanki utraty wartości aktywów trwałych oraz dokonał analizy kluczowych projektów w segmencie poszyć. W wyniku przeglądu stanu realizowanych projektów w segmencie poszyć oraz w segmencie inżynieryjnym podjął decyzję o przeprowadzeniu testów na utratę wartości. Wyniki przeprowadzonych testów wskazują na konieczność ujęcia w sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym odpisów, o charakterze transakcji jednorazowych, o szacowanej łącznej wartości ok. 69 mln zł, które negatywnie wpłyną na jednostkowe i skonsolidowane wyniki za 2017 r., podała spółka. >>>>   

Kerdos Group

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Kerdos Group w upadłości od czwartku 19 kwietnia, podała GPW. >>>>  

Murapol

Grupa Murapol uruchomiła sprzedaż 108 mieszkań w pierwszym etapie inwestycji Murapol Osiedle Natura, która powstaje przy ul. Kąty Grodziskie w Warszawie, poinformowała spółka. >>>>   

Mennica Polska 

Zarząd Mennicy Polskiej zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 51,14 mln zł z zysku netto w formie dywidendy w kwocie 1 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

HubStyle, Sare

HubStyle podpisał z Sare dokument ustalający wstępne warunki transakcji (tzw. term sheet) sprzedaży Sales Intelligence, podało HubStyle. Wstępna kwota ewentualnej transakcji zakupu akcji Sales Intelligence przez Sare to 1,9 mln zł. >>>>  

PKN Orlen

Obowiązujące strategiczne plany PKN Orlen nie przewidują sprzedaży spółki zależnej Anwil, podał koncern. >>>> 

OT Logistics

OT Logistics zawarła umowę z Glencore Polska na przeładunki produktów agro w portach w Gdyni i Świnoujściu wraz ze składowaniem tych produktów w portowych magazynach OT Logistics, poinformowała spółka. Umowa jest kontynuacją długoletniej współpracy pomiędzy obiema spółkami, opartej o cykliczne zlecenia, dodano. >>>>  

Pepees 

Akcjonariusze Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees zadecydują o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w 2017 r. w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 11 maja. >>>>