"Ta sprawa jest realizowana (mapa wejścia do strefy euro - PAP), musimy jednak uwzględniać też realia i kontekst międzynarodowy" - powiedział na czwartkowej konferencji.

Intencją rządu jest przyjęcie wspólnej europejskiej waluty od 2012 roku. Jednak rząd uważa, że może się ono przesunąć ze względu na trudną sytuację na rynkach finansowych, która rodzi zagrożenie zwłaszcza dla przebywania złotego w mechanizmie ERM2.