Zysk netto Compu wyniósł 0,17 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniejWarszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Comp odnotował 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wyniósł 0,68 mln zł wobec 5,07 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk netto z działalności gospodarczej (tj. kontynuowanej) wyniósł 5,99 mln zł wobec 1,42 mln zł rok wcześniej. Strata netto z działalności zaniechanej wyniosła 5,31 mln zł wobec 6,5 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 22,85 mln zł wobec 25,15 mln zł zysku rok wcześniej.

"Biorąc pod uwagę perspektywy stojące przed grupą kapitałową w zakresie Segmentów Retail i IT, zgodnie z podaną publicznie prognozą EBITDA na rok 2018 w rekordowej wysokości 70 mln zł przewiduje się dobrą i stabilną sytuację finansową" - czytamy w raporcie.

Wynik EBITDA wyniósł w ub.r. 45,48 mln zł wobec 44,78 mln zł w 2016 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 541,05 mln zł w 2017 r. wobec 542,75 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2017 r. wyniosła 4,32 mln zł wobec 2,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie. Od stycznia 2005 r. akcje spółki są notowane na GPW.

(ISBnews)