Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - IMS odnotował 7,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,89 mln zł wobec 7,49 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 13,46 mln zł wobec 10,86 mln zł rok wcześniej.
"Osiągnięte w 2017 roku wyniki są lepsze od przedstawionej przez nas prognozy finansowej. Przychody okazały się wyższe od prognozowanych o 1%, zysk operacyjny o 4%, wynik EBITDA osiągnęliśmy na poziomie prognozy, natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był lepszy o ponad 12% od prognozowanego" – skomentował prezes Michał Kornacki w liście załączonym do raportu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,05 mln zł w 2017 r. wobec 43,23 mln zł rok wcześniej.
"Przychody z usług reklamowych audio i usług reklamowych Digital Signage łącznie (usługi reklamowe Digital Signage stanowią część większego segmentu 'Digital Signage') wzrosły z 12 721 tys. zł w roku 2016 do 15 199 tys. zł w roku 2017 – wzrost o 2 478 tys. zł, tj. o blisko 20%. Emitent po raz pierwszy osiągnął poziom 15 mln zł przychodów z usług reklamowych. Do tej pory najlepszym rezultatem była sprzedaż w wysokości 13 061 tys. zł osiągnięta w roku 2015. Wzrost przychodów to efekt opisywanej i realizowanej od końca 2015 roku strategii emitenta, polegającej na powiększaniu zespołów sprzedażowych o wartościowych i doświadczonych menedżerów i handlowców oraz zwiększenia wydatków analityczno - marketingowych, co owocuje większą świadomością wartości usług IMS S.A. wśród decydentów odpowiadających za budżety reklamowe w domach mediowych i u innych kluczowych klientów" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 7,14 mln zł wobec 5,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r. (początkowo jako Internet Media Services).

(ISBnews)