Łączne koszty składek na BFG w Idea Banku wyniosły 14,45 mln zł w I kw. br.Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Wysokość ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) dla Idea Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 r. z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2017 rok wynosi 5,95 mln zł, poinformował bank. Łączne koszty składek na BFG w Idea Banku wyniosły 14,45 mln zł w I kw. br.

"Łącznie składki na BFG (składka na fundusz gwarancyjny banków należna za I kw. 2018 r. ustalona przez BFG w wysokości 8 496 tys. zł oraz ww. składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 r.) wliczone w ciężar kosztów I kw. 2018 r. wynoszą 14 451 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

(ISBnews)