CEZ rekomenduje 33 CZK dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Zarząd CEZ zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę 17,8 mld CZK w formie dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadną 33 CZK brutto, podała spółka.

"Zaproponowana dywidenda odzwierciedla ubiegłoroczną aktualizację polityki dywidendowej spółki, która zakłada zwiększenie współczynnika wypłaty do 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy CEZ skorygowanego o wydarzenia nadzwyczajne" - czytamy w komunikacie.

CEZ odnotował 18,77 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 14,28 mld CZK zysku rok wcześniej. Skorygowany skonsolidowany zysk netto wyniósł 20,7 mld CZK wobec 19,6 mld CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)