Jak podano, spośród wszystkich zagranicznych potentatów inwestujących w Europie Środkowo-Wschodniej, najbardziej na przychodach z naszego regionu polega Grupa Metro. Według grudniowego raportu PMR, 28,3 proc. przychodów sieci ogólnospożywczych Metro, tj. hipermarketów Real i samoobsługowych hurtowni Makro/Metro Cash and Carry, przypada na ten właśnie region.

Europa Środkowo-Wschodnia tworzy także ponad 13 proc. przychodów belgijskiej grupy Louis Delhaize i francuskiego Auchana. W przypadku Tesco, środkowoeuropejskie spółki odpowiedzialne są za 10,5 proc. całkowitych przychodów koncernu. Nasz region przysparza także jednej dziesiątej przychodów grupom Rewe i Schwarz.

Międzynarodowi gracze są liderami rynku

Jak napisano w raporcie, globalne marki zdominowały rynki detaliczne w krajach Europy Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) i w Rumunii. Przykładowo, w Polsce cztery pierwsze miejsca zajmują międzynarodowi gracze (Metro Group, Jeronimo Martins, Tesco i Auchan). Piąte miejsce należy do Eurocash, który mimo że jest hurtownikiem z portugalskim kapitałem, integruje krajowe sieci detaliczne.

Autorzy raportu zaznaczyli, że nie wszędzie ewolucja rynku detalicznego przebiegała tak samo jak w Europie Środkowej. Jedną z głównych przyczyn, dla których międzynarodowi detaliści długo omijali Rosję i Ukrainę, były złożone i niejasne przepisy oraz rozpowszechniona korupcja. W obu badanych przez PMR wschodnioeuropejskich krajach liderem rynku ogólnospożywczego jest miejscowy detalista.

"Zupełnie inne powody zdecydowały, że zachodnie sieci detaliczne w niewielkim stopniu zainteresowały się krajami bałtyckimi. Litwa, Łotwa i Estonia są mniej atrakcyjne dla detalicznych gigantów ze względu na swoje niewielkie rozmiary, przede wszystkim małą populację" - uważa cytowany w opracowaniu analityk PMR Marcin Szaleniec.

Przychodzi pora na lokalne sieci

W opinii autorów raportu, w miarę upływu czasu pozycja zagranicznych sieci handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej będzie się zmieniać. Zdaniem PMR, w Europie Środkowej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) coraz większą rolę będą odgrywali lokalni gracze, coraz skuteczniej konkurujący z międzynarodowymi markami. Podobnie będzie wyglądała - z kilkuletnim opóźnieniem - sytuacja w Rumunii.

"W Rosji i na Ukrainie zaobserwujemy prawdopodobnie odwrotny proces. Firmy takie jak Auchan czy Grupa Metro mają szansę szybko powiększać swój udział w rynku i zajmować coraz wyższe pozycje w rankingach największych detalistów ogólnospożywczych. Miejscowi przedsiębiorcy, pozbawieni dostępu do porównywalnych zasobów kapitałowych i dysponujący mniejszych doświadczeniem, będą tracić" - oceniono

Dla celów raportu PMR do Europy Środkowo-Wschodniej zaliczono: Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Litwę, Łotwę i Estonię oraz Ukrainę i Rosję.

PMR to firma specjalizująca się w dostarczaniu informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo-Wschodniej. Wydaje m.in. publikacje biznesowe i świadczy usługi konsultingowe.