Według wstępnych szacunków za I kw. 2018 r. grupa kapitałowa miała 149,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i 1,9 mln zł zysku netto. W przypadku wyników jednostkowych zamówienia wyniosły 58,4 mln zł, przychody ze sprzedaży 140,5 mln zł, a zysk netto 10,8 mln zł, podano także.

"Różnica w zysku netto Elektrobudowy SA, a grupy kapitałowej Elektrobudowa wynika z należnej dywidendy od spółki stowarzyszonej Vector  Sp. z o.o. (wycenionej metodą praw własności). W zysku krupy kapitałowej Elektrobudowa przytoczona wyżej dywidenda nie jest wykazywana" - czytamy dalej.

Elektrobudowa podała, że przesunięcie terminów rozstrzygnięcia dużych postępowań ofertowych ma wpływ na niższą wartość pozyskanych zamówień. Nie wpływa ono jednak na prognozę pozyskania zamówień w bieżącym roku.

Przy obecnym stanie wiedzy nie występują przesłanki wskazujące na potrzebę korekty prognozy roku 2018, dodano.

"Tym samym zarząd podtrzymuje prognozę dla 2018 roku opublikowaną raportem bieżącym nr 4/2018 dnia 6 lutego 2018 roku" - czytamy dalej.

Elektrobudowa prognozuje osiągnięcie 959,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 46 mln zł zysku netto w 2018 r.

"Powyższe wartości mają charakter szacunkowy i mogą się różnić od ostatecznych wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku nastąpi 15 maja 2018 r" - podsumowano.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)