Bowim miał wstępnie 5,65 mln zł zysku netto, 11,8 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Bowim miał 5,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r., tj. o 3,77 mln zł mniej niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając szacunkowe dane.

"Skonsolidowany zysk operacyjny grupy kapitałowej emitenta za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 11 798 tys. zł, co stanowi spadek o 3 373 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 336,35 mln zł, co stanowi wzrost o 69,77 mln zł r/r.

"Wzrost skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży jest następstwem właściwego wykorzystania koniunktury rynkowej. Natomiast zmiany wyników finansowych związane są ze zmianami cen wyrobów hutniczych w analogicznych okresach" - czytamy dalej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

(ISBnews)