AmRest miał 5,12 mln euro zysku netto, 33,7 mln euro EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings odnotował 5,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,76 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,7 mln euro wobec 9,3 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA w I kw. 2018 r. wyniosła 33,7 mln euro wobec 27,1 mln euro rok wcześniej. Skorygowana EBITDA po I kw. 2018 r. wyniosła 35,7 mln euro w porównaniu z 28 mln euro rok wcześniej.

"Solidne wyniki na kluczowych rynkach, wraz z systematyczną integracją przejętych przedsiębiorstw, pozwoliło AmRest na raportowanie 33,7 mln euro EBITDA w I kwartale 2018 r., co stanowiło 24,4% więcej r/r" - napisano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 347,4 mln euro w I kw. 2018 r. wobec 265,5 mln euro rok wcześniej.

"Pozytywne tendencje LFL kontynuowane były w I kw. 2018 na większości rynków AmRest, a 223 nowe restauracje zostały dodane do portfela w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przychody zostały dodatkowo wzmocnione wieloma projektami M&A sfinalizowanymi w 2017 r. (tj. przejęcie sieci Pizza Hut i KFC w Niemczech i Francji, 22 KFC restauracje w Rosji i pizzaportal.pl). Przychody AmRest skorygowane o powyższe przejęcia wyniosły 301 mln euro w I kwartale 2018 r., co stanowi wzrost o 14,4% r/r" - napisano także.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w m.in. Europie Zachodniej, Rosji oraz Chinach. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)