Unibep miał 18,12 mln zł zysku netto, 23,8 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Unibep odnotował 18,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Tak dynamiczny wzrost zysku netto jest spowodowany bardzo dobrymi wynikami Unidevelopment - spółki deweloperskiej Unibep. Sprzedaż Unidevelopment była w I kw 2018 rekordowa - osiągnęła 80 mln zł, co jest konsekwencją projektów zrealizowanych i przekazanych do użytkowania pod koniec roku 2017. Przypomnę, że w ubiegłym roku spółka deweloperska sprzedała 621 mieszkań, z powodzeniem oddając do użytku projekty w Warszawie i Poznaniu. Cieszy zwłaszcza wysoki zysk brutto ze sprzedaży - osiągnął on wartość ok. 29 mln zł (marża brutto 36 % ) w porównaniu do ok. 0,4 mln zł (marża brutto 4,3 %) rok wcześniej" - napisał prezes Leszek Gołąbiecki w komentarzu do wyników.

Zysk operacyjny wyniósł 23,83 mln zł wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 371,57 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 265,07 mln zł rok wcześniej.

"Przychody z działalności kubaturowej nie odbiegały znacząco od ubiegłorocznych - wyniosły 214,3 mln zł w porównaniu z 233,4 mln zł w roku 2017 r. Spadł wynik tego segmentu - do poziomu 9,2 mln zł (17,1 mln zł). Ma to związek z ogólną sytuacją branży budowlanej. Od kilku kwartałów towarzyszy nam rosnąca presja cenowa ze strony podwykonawców oraz wzrostu płac, a także znaczący wzrost cen materiałów. Należy podkreślić, że mimo niestabilnej sytuacji w branży budowlanej wszystkie kontrakty realizujemy zgodnie z harmonogramami. Z inwestorami wspólnie szukamy rozwiązań, aby zniwelować wzrost cen w realizowanych inwestycjach" - dodał prezes.

Ponadto zaznaczył, że w I kwartale 2018 r. segment drogowo-mostowy zwiększył sprzedaż do 28,5 mln zł (z 15,8 mln zł w I kw. roku 2017). Słaby wynik segmentu jest konsekwencją znaczących wzrostów cen usług i materiałów w infrastrukturze oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Prezes Unibep jest przekonany, że kolejne kwartały 2018 roku przyniosą poprawę wyniku tego segmentu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 1,06 mln zł wobec 5,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)