PCC Rokita miał 63,92 mln zł zysku netto, 88,08 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.


Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - PCC Rokita odnotował 63,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 33,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 70,7 mln zł wobec 40,14 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 88,08 mln zł w porównaniu z 54,14 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 362,37 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 303,67 mln zł rok wcześniej.
"Na efekty osiągane przez Grupę PCC Rokita znacząco wpływa konsekwentnie realizowana strategia. Mamy tu na uwadze m.in. dywersyfikację działalności, która stanowi naszą swoistą polisę ubezpieczeniową od radykalnych zmian koniunkturalnych" - napisał zarząd w komentarzu do wyników.
Jak podano, w minionym kwartale na rynku alkaliów panowała sprzyjająca koniunktura. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że europejscy producenci alkaliów musieli dokonać zmiany technologii produkcji do końca 2017 roku. Grupa PCC Rokita dokonała tej konwersji dużo wcześniej, już w 2015 roku, zaznaczono w raporcie.
"Obecnie pozwala to spółce na intensyfikację sprzedaży w sytuacji, gdzie część producentów zrezygnowała z konwersji. Działający w obszarze alkaliów jeden z wiodących segmentów Grupy, Chloropochodne, wypracował znaczące wzrosty marż oraz wolumenu sprzedaży. Zysk EBITDA segmentu wzrósł o 131% w porównaniu do wyników I kwartału minionego roku. Lepsze wyniki wypracował również segment Poliuretany, gdzie znacząco zwiększyliśmy wartość sprzedaży. Zysk EBITDA segmentu, wobec trzech miesięcy roku ubiegłego, zwiększył się o 41%. Jesteśmy świadomi, że kluczowym elementem naszej strategii są przemyślane inwestycje. W fazę realizacji wszedł projekt zwiększenia mocy produkcyjnych nowoczesnej, ekologicznej instalacji elektrolizy membranowej" - wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 64,03 mln zł wobec 33,38 mln zł zysku rok wcześniej.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.
(ISBnews)