Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 0,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 15,28 mln zł wobec 18,67 mln zł zysku rok wcześniej.
"Analizując wyniki Polenergii uzyskane w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku na uwagę zasługuje 5 % wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z I kwartałem 2017 roku. Wynik na poziomie 747 mln zł, to efekt wyższych przychodów ze sprzedaży segmentu obrotu, energetyki wiatrowej i konwencjonalnej. Skorygowany wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 38,9 mln zł i był niższy o 3,6 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem, głównie za sprawą niższej marży na handlu energią elektryczną w segmencie obrotu spowodowaną negatywną wyceną kontraktów w portfelu tradingowym, częściowo skompensowaną wyższym wynikiem w segmencie energetyki wiatrowej" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 746,81 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 709,94 mln zł rok wcześniej.
"Mimo, iż produkcja farm wiatrowych okazała się niższa niż przed rokiem, to wynik skorygowanej EBITDA tego segmentu okazał się lepszy w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku. Wciąż utrzymujemy wysoką produktywność naszych farm wiatrowych. To efekt zastosowanych nowoczesnych technologii, bardzo dobrej lokalizacji projektów i pracy doświadczonego zespołu technicznego. Dlatego wciąż osiągamy wyższe poziomy produkcji od średniej rynkowej" - powiedział prezes Polenergii Jacek Głowacki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 1,34 mln zł wobec 18,17 mln zł zysku rok wcześniej.
Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)