FO Dębica

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 55,21 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 44,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Braster

Braster odnotował 5,38 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 5,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BOŚ Bank

Reklama

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w ramach subskrypcji prywatnej przydzielił 30 074 426 akcji serii V o łącznej wartości 300,74 mln zł, podał bank. >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia odnotował 636,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 639,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Produkcja energii elektrycznej Taurona Polskiej Energii spadła o 19% r/r do 3,94 TWh w I kw. 2018 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 27% r/r do 0,24 TWh. >>>>

Trudne warunki i niższa produkcja węgla w Zakładzie Górniczym Janina utrzymają się prawdopodobnie w całym 2018 r., poinformował wiceprezes Tauron Polska Energia Marek Wadowski. >>>>

Tauron Polska Energia spodziewa się, że wynik EBITDA całej grupy ukształtuje się w tym roku na poziomie podobnym do 2017 r., poinformował wiceprezes Marek Wadowski. >>>>

Grupa OEX

OEX odnotował 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LW Bogdanka

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia całości zysku za 2017 rok wysokości 673,28 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznacza brak dywidendy, podała spółka. >>>>

>>> Zobacz też rekomendacje

LPP

LPP odnotowało 104,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 117,03 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LPP planuje zwiększyć capex o 18% r/r do 520 mln zł, a powierzchnię sklepów - o 11% w tym rokuu, poinformowała spółka. >>>>

LPP podtrzymuje plan otwarcia salonów sprzedaży w trzech nowych krajach, jak i dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w całej grupie w tym roku, poinformował ISBnews wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. >>>>

Radpol

Radpol odnotował 0,91 mln zł straty netto w I kw. 2018 r. wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Unibep

Unibep wnioskuje, aby część zysku netto za rok 2017 w kwocie 5,11 mln zł, tj. 0,15 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez emitenta), przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, podała spółka. >>>>

Tarczyński

Tarczyński zawarł umowę przedwstępną sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu produkcji mięsnej w Sławie na rzecz Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "Sława", podał Tarczyński. Wartość transakcji sprzedaży ustalona została na 28 mln zł. >>>>

Zarząd Tarczyński podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok i całość zysku netto w wysokości 23,59 mln zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. >>>>

PCC Rokita

PCC Rokita odnotował 63,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 33,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inter Cars

Inter Cars odnotował 43,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 53,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polenergia

Polenergia odnotowała 0,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Enea

Zarząd Enei podjął decyzję, iż nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za 2017 rok i całość zysku netto w wysokości 1 813 324 tys. zł rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy, poinformowała spółka. >>>>

Mediatel, Hawe Telekom

Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji, spółka zależna Mediatela, złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, aktualizacje propozycji układowych dłużnika, które zakładają polepszenie sytuacji wierzycieli Hawe Telekom, gdyż w zaktualizowanych propozycjach układowych spółka proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100% kwoty głównej, podał Mediatel. >>>>

ERG

ERG odnotował 0,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ERG podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych, związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. Na obecnym etapie przeglądu zarząd będzie rozważał różne opcje, w tym nabycie od spółki pakietu akcji własnych spółki lub zakup pakietu akcji spółki od akcjonariuszy spółki. Prezes Robert Groborz zapowiedział, że przegląd powinien skończyć się w tym roku. >>>>

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas odnotował 85,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 39,56 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Główne cele strategii rozwoju Banku BGŻ BNP Paribas na lata 2018-2021 przyjętej przez zarząd i radę nadzorczą to: tempo wzrostu wyniku z działalności bankowej szybsze niż rynek, ROE powyżej 10% oraz wskaźnik C/I na poziomie ok. 50%, podał bank.>>>>

Rada nadzorcza banku BGŻ BNP Paribas podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków zarządu banku nowej kadencji na 9 osób oraz powołała zarząd na nową 3-letnią kadencję w dotychczasowym składzie, z prezesem Przemysławem Gdańskim na czele, poinformował bank. >>>>

Bank BGŻ BNP Paribas po zamknięciu transakcji przejęcia wydzielonej działalności Raiffeisen Bank Polska nie planuje kolejnych akwizycji w następnych latach, poinformował prezes Przemysław Gdański. >>>>

Ferro

Ferro odnotowało 13,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 12,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank odnotował 47,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 96,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Getin Noble Bank zmniejszył wpływ zdarzeń przeszłych na aktualne wyniki dzięki działaniom restrukturyzacyjnym i liczy na dalszą poprawę efektywności biznesowej, poinformował prezes Artur Klimczak. >>>>

Asseco Poland

Asseco Data Systems (Asseco DS) podpisało z Uniwersytetem Wrocławskim list intencyjny w sprawie utworzenia Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości, podała spółka. >>>>

TXM

TXM odnotowało 13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

TXM podtrzymuje cel osiągnięcie udziału importu w zakupach towaru na poziomie 50% w IV kw. wobec 34% zanotowanych w I kw. tego roku, poinformował ISBnews prezes Marcin Gregorowicz. >>>>

4Mobility

4Mobility zanotowało od 1 kwietnia do 13 maja dwukrotny wzrost liczby najmów samochodów w porównaniu z wynikiem z całego I kw. 2018 roku, poinformowała spółka. Tylko w uwzględnionym okresie liczba wypożyczeń wyniosła ponad 22,6 tys. w stosunku do 22,1 tys. notowanych w I kw. >>>>

Mirbud

Mirbud podpisał umowę z MLP Pruszków II na budynki magazynowe, poinformowała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 26,81 mln zł netto. >>>>

Inpro

Akcjonariusze Inpro zdecydują o przeznaczeniu 10,01 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podano w projektach uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca. >>>>

Budimex

Akcjonariusze Budimeksu podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 17,61 zł brutto na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>

Statima

Statima wypracowała 21,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 12,1 mln zł zysku netto w 2017 r., co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 274% i 273%, podała spółka. Spółka podtrzymuje plan wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). >>>>

Skarbiec Holding

Potencjał dywidendowy Skarbiec Holding z wyniku finansowego na koniec I kwartału 2018 r. (po trzech kwartałach roku finansowego spółki) wynosi 29,1 mln zł, poinformowała prezes Ewa Radkowska-Świętoń. >>>>

Atal

Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie dla krakowskiej inwestycji Apartamenty Przybyszewskiego 64, podała spółka. Klienci mogą odebrać 92 lokale. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje przeznaczyć w tym roku ok. 1,5 mld zł na poszukiwanie i wydobycie krajowe – dwukrotnie więcej niż w 2017 roku – podał prezes PGNiG Piotr Woźniak podczas 12. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników w Krakowie. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zainteresowane inwestycjami w upstream na całym świecie, także w Stanach Zjednoczonych. Inwestycja w terminal skraplający byłaby dla spółki niezwykle ryzykowną, poinformował ISBnews prezes Piotr Woźniak. >>>>

ES-System

Akcjonariusze ES-System zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 15 mln zł, pochodzących z zysku za 2017 r. oraz z kapitału zapasowego, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję. >>>>

PBKM

Spółka Famicord - w 100% zależna od Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) - nabyła 100% akcji w Biocell Lugano, podał PBKM. Umowa została podpisana w dniu 17 maja 2018 r. >>>>

Serinus Energy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami Serinus Energy z dniem 18 maja 2018 r., podała giełda. >>>>

Unified Factory

Unified Factory, pomimo zatrzymania prezesa, kontynuuje bieżącą działalność i realizuje nowe wdrożenia na Filipinach, podała spółka. >>>>

J.W. Construction Holding

Akcjonariusze J.W. Construction Holding zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r., wynoszącego 26,94 mln zł, na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 14 czerwca. >>>>

Stalprofil

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 3,15 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego łącznie 16,36 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,18 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>>

GTC

Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Ereza Boniela na członka zarządu na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka. >>>>

Nextbike Polska

Nextbike Polska podpisał umowę z Gminą Miasta Tarnowa na obsługę systemu wypożyczalni rowerów miejskich, obejmującego 10 stacji i 110 rowerów, podała spółka. >>>>

Wirtualna Polska Holding

Wakacje.pl, spółka zależna Wirtualna Polska Holding, uzgodniła warunki transakcji oraz zawarła z trzema osobami fizycznymi oraz EVG Invest umowę, na podstawie której nabędzie wszystkie 700 udziałów spółki My Travel o wartości nominalnej 500 zł każdy, za kwotę w przedziale 10 mln zł - 19 mln zł, podała Wirtualna Polska. Pod marką My Travel funkcjonuje 116 salonów sprzedaży, które zapewniały jej pozycję największej agencyjnej sieci sprzedaży wycieczek. Razem z siecią 105 salonów Wakacje.pl powstanie "partner pierwszego wyboru dla touroperatorów i dostawców usług turystycznych". >>>>

Cyfrowy Polsat, Netia

Cyfrowy Polsat i Karswell Limited w wezwaniu na Netię nabyły łącznie 110 702 444 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący - Trigon Dom Maklerski. Cena transakcyjna wyniosła 5,77 zł za jedną akcję. >>>>

P.A. Nova

P.A. Nova odnotowała 10,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 5,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>