Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Tarczyński zawarł umowę przedwstępną sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu produkcji mięsnej w Sławie na rzecz Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "Sława", podał Tarczyński. Wartość transakcji sprzedaży ustalona została na 28 mln zł.
"Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie 14 (czternaście) dni od daty doręczenia kupującemu wezwania spółki do zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018 roku" – czytamy w komunikacie.
Strony ustaliły, że zapłata nastąpi w następujący sposób: kwota 10 mln zł wpłacona zostanie przed zawarciem umowy przyrzeczonej, tytułem zadatku, a kwota 18 mln zł wpłacona zostanie w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przyrzeczonej, podano również.
"Decyzja o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa została podjęta w celu optymalizacji produkcji, koncentracji produkcji w pozostałych zakładach, co pozwoli na ograniczenie kosztów w tym kosztów logistyki. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wpłynie na obniżenie łącznej wielkości produkcji emitenta, która, po transakcji, będzie realizowana w pozostałych dwóch zakładach zlokalizowanych w Ujeźdźcu Małym i Bielsku-Białej" - podkreślono w komunikacie.
Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.
(ISBnews)