Wittchen miał 2,68 mln zł zysku netto, 5,4 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Wittchen odnotował 2,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,67 mln zł wobec 2,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,27 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 36,64 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2018 roku przychody grupy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 18% do poziomu 43,3 mln zł, przy czym wzrost w segmencie detalicznym wyniósł 21%. Bardziej dynamiczny wzrost przychodów w porównaniu do wzrostu powierzchni handlowej jest rezultatem zwiększenia sprzedaży w sklepach porównywalnych i wzrostu sprzedaży w kanale internetowym" – czytamy w raporcie.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 59,1% w I kw. i była wyższa o 3,3 pkt proc. r/r.

"Rosnące przychody oraz wyższa marża przyczyniły się do zwiększenia wyniku EBITDA o 33% do poziomu 5,4 mln zł. Poprawa rentowności EBITDA z poziomu 11,1% do poziomu 12,5% była mniej dynamiczna, niż wzrost rentowności sprzedaży brutto, co jest wynikiem inwestycji w działania marketingowe i sprzedażowe zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych" – czytamy dalej.

Grupa otworzyła 2 nowe salony sprzedaży w I kw. Na dzień 31 marca 2018 r. powierzchnia handlowa wynosiła 7 059 m2 i 90 punktów sprzedaży (wobec 6 244 m2 i 80 punktów sprzedaży na 31 marca 2017 r.). Na początku roku został także uruchomiony serwis internetowy w responsywnej odsłonie (RWD).

"W I kwartale 2018 roku emitent kontynuował rozwój sprzedaży internetowej na rynku ukraińskim, rosyjskim, niemieckim, oraz na innych rynkach europejskich poprzez własne strony oraz obecność na platformach sprzedażowych. Jednocześnie na stabilnym poziomie kontynuowana była sprzedaż hurtową do odbiorców poza granicami kraju, głównie do partnerów w Rosji i na Ukrainie. W rezultacie przychody zagraniczne wzrosły o 45% do poziomu 2 655 tys. zł (I kwartał 2017: 1 836 tys. zł) i stanowiły 6% przychodów grupy w I kwartale 2018 roku" – podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 2,3 mln zł wobec 1,75 mln zł straty rok wcześniej.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)